Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach wygrała tegoroczny konkurs na najlepszą bibliotekę gminną w powiecie bielskim.
Zwycięstwo placówce w Buczkowicach przyznano za bardzo dobre wskaźniki czytelnicze, wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem, za wielokierunkową działalność placówki, za modernizację lokali i za komputeryzację procesów bibliotecznych w całej sieci placówek filialnych oraz za szczególne uwzględnianie w działalności cyklicznych form promujących literaturę i czytelnictwo.
W konkursie, organizowanym przez starostę bielskiego przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działającego przy Książnicy Beskidzkiej, drugie miejsce przyznano bibliotece w Bestwinie, a trzecie – w Jaworzu. Bibliotekarka z tej ostatniej placówki Gabriela Śliwka otrzymała wyróżnienie, przyznane przez Biuro Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, podobnie jak Marzena Gałecka z czechowickiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Jury wyróżnienie przyznało także bibliotece w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach za tworzenie kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy. Za zmiany w infrastrukturze placówek filialnych, nową wizualizację ich lokali w kategorii modernizacja biblioteki wyróżniono placówkę w Wilamowicach.
Jak informuje Alina Macher ze Starostwa Powiatowego, członek komisji, jury oceniało przede wszystkim jakość działań, związanych z udostępnianiem zbiorów, dostosowanie do potrzeb różnych grup odbiorców, działalność promocyjną, e-usługi, przyjazność biblioteki jako przestrzeni dla czytelników, miejsca inspiracji i realizacji wielu pomysłów na promowanie literatury i pogłębiania kompetencji informacyjnych czytelników. Podstawą oceny były jakość i różnorodność oferty oraz przedstawiona w tym zakresie dokumentacja. Oceniano przede wszystkim dynamikę rozwoju działalności bibliotek w jej różnych aspektach. Szczegółowej ocenie podlegał przede wszystkim stan czytelnictwa, cykliczne programy promujące czytelnictwo, biblioteki oraz zawód bibliotekarza, komputeryzacja, współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, innymi, modernizacja lokali bibliotecznych. (R)