Budowa nowego przedszkola przy ul. Szczyrkowskiej oraz rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej – te dwie inwestycje zrealizowane w Mesznej w istotny sposób poprawią warunki edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców gminy Wilkowice.

Co roku w sołectwach gminy Wilkowice przybywa mieszkańców, także tych objętych obowiązkiem uczęszczania do placówek oświatowych. Powoduje to konieczność dostosowania infrastruktury, aby dzieci do przedszkoli i szkół nie tylko przyjąć, ale i zagwarantować im możliwie komfortowe warunki spędzania czasu. – Musimy przyjmować w tych działaniach przede wszystkim perspektywę długofalową, aby miejsc do edukacji najmłodszych nie brakowało – przyznaje Janusz Zemanek, wójt gminy Wilkowice.

Z zewnątrz robi wrażenie, w środku funkcjonalne

W październiku 2021 roku poczynając od niezbędnych prac przygotowawczych ruszyła inwestycja budowy przedszkola przy ulicy Szczyrkowskiej w Mesznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek z każdym kolejnym miesiącem prezentował się coraz bardziej okazale, a efekt końcowy – uzyskany po niespełna dwóch latach – jest imponujący. Przedszkole znajduje się w dogodnej lokalizacji, dzięki zastosowanym dużym przeszkleniom w środku jest odpowiednio doświetlone. Odznacza się także funkcjonalnością wszelkich rozwiązań koniecznych dla placówki przedszkolnej.

W budynku znalazło się łącznie sześć przestronnych sal przedszkolnych, każda dla 25 dzieci wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, w tym przypadającymi na każdą salę łazienkami oraz magazynami na leżaki. Trzy sale zostały oddzielone od siebie mobilnymi ściankami systemowymi, w konsekwencji czego powstała możliwość czasowej organizacji przestrzeni wielofunkcyjnej na potrzeby okazjonalnych wydarzeń. W przedszkolu powstały również sale na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i integrację sensoryczną oraz gabinety pielęgniarki, pomocy lekarskiej i logopedy. Jest też duża szatnia, w której komfortowo przebrać może się 150 dzieci, zaplecze sanitarne przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, gabinety dla administracji, archiwum, serwerownia, kotłownia czy wózkownia. Wygodę w codziennej działalności zapewnia stworzenie nowoczesnego zaplecza kuchennego, które obsługuje przedszkole.

Inwestycja objęła ponadto zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy przedszkolu. Przy sprzyjającej aurze popularnością będzie cieszył się niewątpliwie plac zabaw z urządzeniami zapewniającymi małym podopiecznym pożyteczne aktywności ruchowe. Od zewnątrz znajduje się toaleta z przeznaczeniem dla korzystających ze strefy rekreacji. Nie zapomniano o zieleni, powstało także ogrodzenie, a od ul. Agrestowej dostępnych jest kilka miejsc parkingowych. Wykonano również niezbędne instalacje elektryczne, kanalizację deszczową oraz sanitarną.

Budowa przedszkola przy ul. Szczyrkowskiej pochłonęła łącznie kwotę 13 767 967,95 zł. W większości Gmina Wilkowice przeznaczyła na nią środki własne, korzystając także ze skutecznie pozyskanego dofinansowania na poziomie 6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk/Marcin Nikiel. Oba nowe budynki powstałe w Mesznej z myślą o realizacji procesu edukacyjnego prezentują się okazale, a zarazem dobrze spełniają swoje funkcje.

Przedszkole przy ulicy Szczyrkowskiej zostało wykonane i urządzone w sposób nowoczesny. Posiada m.in. salę do realizacji niezbędnych zajęć czy przestronną szatnię. dla maluchów.

Dwuzmianowość nie będzie konieczna

W formule „zaprojektuj-wykonaj” zrealizowane zostało przedsięwzięcie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, mieszczącego się przy ul. Szkolnej w Mesznej. Jeszcze przed inwestycją w placówce odbywały się szkolne lekcje uczniów klas wyłącznie od pierwszej do szóstej. Gmina stanęła przed koniecznością dostosowania się do przepisów prawa oświatowego i, aby uniknąć dwuzmianowości edukacji, zdecydowano o rozbudowie dotychczasowego obiektu.

W nowym segmencie dobudowano sześć sal lekcyjnych z magazynami, powstała sala do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i integracji sensorycznej, placówka ma także niezbędne gabinety dla administracji i dyrekcji oraz pedagoga i higienistki. Okazale prezentuje się sporych rozmiarów biblioteka, z której korzystać będą uczniowie. W stworzonej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są też potrzebne pomieszczenia techniczne, tj. kotłownia, serwerownia oraz wentylatorownia, zaplecze sanitarne, a także szatnie dla 250 podopiecznych. Budynek składający się z przyziemia, dwóch pięter z salami lekcyjnymi oraz najwyższej kondygnacji z biblioteką i gabinetami specjalistycznymi, wyposażony został również w windę. Na zewnątrz powstały siedziska i schody terenowe, rozbudowano zarazem kanalizację deszczową i sanitarną oraz instalację oświetlenia.

Istotna poprawa warunków pod kątem komfortu i bezpieczeństwa zajęć wychowania fizycznego w szkole ma z kolei związek z położeniem w sali gimnastycznej nowej wykładziny. Profesjonalna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa teraflex zastąpiła mocno wysłużony już parkiet, wymalowano również ściany i elementy wyposażenia, m.in. drabinki.

Górną kondygnację dobudowanej placówki szkolnej zajmuje sporych rozmiarów biblioteka dla uczniów, a komfort przebywania w budynku zapewnią dobrze doświetlone pomieszczenia.

W placówce trwają już ostatnie prace wykończeniowe oraz obejmujące wyposażenie obiektu. Po feriach zimowych nowy segment zostanie udostępniony uczniom. Koszt zadania, realizowanego od 3 marca 2021 r. do 6 grudnia ub.roku, to 8 253 054,29 zł. Nieco ponad 3,1 mln zł Gmina Wilkowice otrzymała w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. (MAN)

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Sprawy oświatowe należą do najważniejszych obszarów zainteresowania naszej Gminy. Wystarczy spojrzeć na to, jak ogromne środki z budżetu przeznaczane są każdego roku właśnie na zadania edukacyjne. Występujemy poza tym o fundusze zewnętrzne, aby realizować inwestycje, jakich z uwzględnieniem wszystkich naszych sołectw najbardziej potrzebujemy.

Średnia liczba dzieci w naszych oddziałach w placówkach oświatowych wynosi 18 osób i to powoduje, że do subwencji oświatowej musimy sporo dokładać. Ale nie pomijamy dzięki temu jakości kształcenia i wychowywania młodego pokolenia. Pozytywny wpływ na to mają także warunki stwarzane dla edukacji, a te wobec ostatnich potężnych inwestycji śmiało można określić jako komfortowe.