Po dwuletniej przerwie znów mieszkańcy Jaworza mogą zaproponować działania i inwestycje służące całej społeczności. Do podziału przeznaczono rekordowe 250 tys. zł.

O pieniądze będą mogli się starać mieszkańcy Jaworza w grupach lub poprzez lokalne organizacje czy stowarzyszenia. Muszą zaprezentować swoje pomysły, następnie odbędzie się głosowanie. W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Jaworza oddadzą swój głos tylko za pośrednictwem Internetu, ze względu na pandemię zrezygnowano z możliwości osobistego zagłosowania w Urzędzie Gminy. W ten sposób zostaną wyłonione zwycięskie projekty.

Samo głosowanie potrwa około dwóch tygodni, rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Wcześniej, na przełomie lutego i marca, będzie czas na składanie propozycji i ich ocenę pod względem formalnym. Z 250 tys. zł przeznaczonych na tegoroczny budżet obywatelski, co najmniej 200 tys. zł zostanie wydane na pomysły inwestycyjne, reszta – na tzw. projekty miękkie, a więc przewidujące organizację jakiegoś wydarzenia czy podniesienie kwalifikacji w niekoniecznie oczywistej dziedzinie. Są ograniczenia, projekty inwestycyjne można zgłaszać do wartości 70 tys. zł, te drugie – do 20 tys. zł. Tegoroczna kwota jest rekordowa, podczas ostatniej edycji w 2019 r. całość budżetu obywatelskiego wynosiła 150 tys. zł. – Podwyższamy pulę budżetu, bo zauważamy duże zainteresowanie tego rodzaju inicjatywami – mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.

Jaworze było jedną z pierwszych gmin, które zdecydowały się wzmacniać inicjatywy samych mieszkańców w decydowaniu o kształcie i działalności swych miejscowości. Po raz pierwszy konkurs na sfinansowanie pomysłów z budżetu obywatelskiego przeprowadzono w 2015 r., wtedy pula wynosiła 100 tys. zł, zwyciężył wtedy projekt budowy placu zabaw. W kolejnych latach za pieniądze z tego źródła odnowiono zabytkową sikawkę konną, zorganizowano kino letnie, piknik i inne wydarzenia kulturalne, zakupiono scenę dla miejscowego teatru amatorskiego, wybudowano place zabaw i chodniki przy ul. Południowej, sfinansowano zakup pieców dla szkoły. Konkurs przeprowadzano każdego roku, ale w 2020 i 2021 r. zawieszono go ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią.

Jak podkreśla wójt Radosław Ostałkiewicz, budżet obywatelski stanowi uzupełnienie wsparcia finansowego, jakie Gmina Jaworze przeznacza na pomysły lokalnych stowarzyszeń i organizacji społecznych, poczynając od klubów sportowych po organizacje seniorów. W tym roku na ten cel w budżecie Gminy przeznaczono pół miliona złotych (w 2021 r. kwota ta wynosiła 392 tys. zł). Stanowi to 1,4 proc. wszystkich tegorocznych gminnych wydatków, a wraz z budżetem obywatelskim aż 2 proc. – To dużo biorąc pod uwagę, jak wiele innych codziennych zadań trzeba sfinansować z gminnej kasy – dodaje wójt. (Łu)

 

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Wprowadziliśmy kilka lat temu budżet obywatelski, aby zachęcić mieszkańców do działania na rzecz własnej społeczności. Zależało nam, aby w mniejszych i większych grupach rozejrzeli się wokół siebie i pomyśleli, co mogą wspólnie zrobić i co im jest potrzebne. To sposób na sfinansowanie ciekawych i ważnych pomysłów, a jednocześnie nie mniej ważną integrację mieszkańców.

Od pierwszej edycji było widać, że właśnie tak to działa. Mieszkańcy zbierają się wokół istotnych dla swojego otoczenia spraw i chcą je rozwiązać, przy tej okazji lepiej poznają swoich sąsiadów. Temu celowi zresztą służy również finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, których też mamy całkiem sporo. Cieszę się więc, że mimo trudności, związanych z ciągle trwającą pandemią, udało nam się w tym roku zarezerwować pulę pieniędzy na budżet obywatelski, a także na inicjatywy lokalnych stowarzyszeń.

Foto: Mirosław Łukaszuk. Chodnik przy ul. Południowej również powstał z inicjatywy mieszkańców za pieniądze z budżetu obywatelskiego