Podczas grudniowej sesji uchwalony został budżet Gminy Bestwina na rok 2021.

Dochody Gminy określone zostały w nim na poziomie 67 755 038,00 zł, z kolei wydatki opiewają na kwotę 69 789 734,00 zł. Planowany deficyt budżetowy ustalono na 2 034 696,00 zł. Wyraźnie zaznaczono natomiast, że na bieżąco wprowadzane będą korekty już w trakcie roku, a to zależnie od środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych funduszy unijnych.

W budżecie, choć przy niepewnej sytuacji związanej z pandemią wyważonym i ostrożnym, zabezpieczone zostały pieniądze na istotne zadania z punktu widzenia całej gminy. W planie inwestycyjnym nie mogło zabraknąć kontynuacji poprawy szeroko rozumianej infrastruktury drogowej. W ten trend wpisują się projekty budowy chodników: przy ul. Olchowej w Bestwince, ul. Ludowej w Kaniowie oraz dokończenie wzdłuż ul. Witosa, także w Kaniowie. Przebudowany zostanie ponadto chodnik od ronda w Bestwinie w kierunku Kaniowa, a dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wybudowany będzie wygodny chodnik w Janowicach do granicy z Bielskiem.

Realizowane mają być również inwestycje, na które w tym roku pozyskane zostało już dofinansowanie. W Janowicach powstanie plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną, dokończona będzie termomodernizacja przedszkola w Janowicach, a w Kaniowie bazę rekreacyjną wzbogaci skatepark. (R)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Uchwalony budżet określiłbym przede wszystkim jako ostrożny. Trudno się temu dziwić. nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć choćby w kilkumiesięcznej perspektywie rozwoju sytuacji w dobie trwającej wciąż pandemii. A i nasze faktyczne możliwości inwestowania uwarunkowane są ewentualnym pozyskaniem środków zewnętrznych, o które już wystąpiliśmy. Liczymy zwłaszcza na przyznanie funduszy na zadania drogowe, bo co roku z dobrym skutkiem je realizujemy, a służą one bez wyjątku mieszkańcom wszystkich naszych sołectw. Ten zrównoważony rozwój przyświeca nam zresztą przy planowaniu budżetu w każdym kolejnym roku.