Kolejne ulice w gminie Bestwina zmieniają swoje oblicze wraz z realizowanymi inwestycjami.

Kontynuowana jest rozpoczęta przed kilkoma miesiącami przebudowa ulicy Sportowej w Bestwince. To inwestycja o szerokim zakresie prac. Oprócz jezdni powstaje również chodnik, przejścia dla pieszych, oświetlenie i niezbędna infrastruktura towarzysząca. Ulica to o tyle ważna, że łączy dwie części gminy, stanowiąc zarazem tranzyt w kierunku Dankowic, dla mieszkańców jest natomiast drogą dojazdową do miejsc użyteczności publicznej na terenie Bestwinki. Jesienią prace finiszują.

Pełną parą ruszyła także odbudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie oraz ul. Granicznej w Bestwinie i Janowicach. Wartość pierwszego zadania opiewa na nieco ponad 3,03 mln zł, drugiego – 2,38 mln zł, w większości to środki pozyskane z rządowego programu Polski Ład. Na obu ulicach za konieczne uznano wzmocnienie podbudowy, ułożenie asfaltowych nakładek na jezdni, zbudowanie na całej długości pobocza, a także przeprowadzenie prac związanych z odwodnieniem. Drogi po zakończonych inwestycjach powinny być gotowe do końca okresu wakacyjnego. (M)

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina