Jeszcze w grudniu uruchomiony został System Informacji Przestrzennej dla Gminy Wilamowice. – To duże ułatwienie zarówno dla naszych mieszkańców, jak i tych, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani sprowadzeniem się na teren gminy – wyjaśnia burmistrz Marian Trela.

Na potrzeby mieszkańców Gmina zamówiła portal mapowy eMapa. Służy on do prezentacji m.in. lokalizacji inwestycji, punktów zainteresowania publicznego, oferty inwestycyjnej czy rejestru zabytków. Daje także możliwość wyszukiwania działek na podstawie numerów ewidencyjnych, lokalizacji oraz bazy ulic i adresów, której utworzenie jest elementem składowym portalu. Tak skonstruowana baza, wraz z dostarczonym modułem Internetowego Menagera Punktów Adresowych (iMPA), wykorzystywana jest do prowadzenia urzędowej ewidencji adresów.

W związku z koniecznością realizacji przez Gminę zadań wynikających z Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej na publikację danych dla studium i planów zagospodarowania przestrzennego, system został dodatkowo rozbudowany o moduł iGeoPlan. Umożliwia on m.in. publikację wspomnianych dokumentów w łatwo dostępny i wygodny sposób. Plany oraz studium są o tyle istotne, że określają najważniejsze kierunki rozwoju Gminy.

Ponadto wdrożony został Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego (iRMK) jako narzędzie do zarządzania zasobem nieruchomości gminnych, a więc gruntów, budynków i lokali. Aplikacja umożliwia zintegrowaną prezentację nieruchomości na tle popularnych serwisów mapowych, jak Google Maps czy też usług sieciowych zawierających aktualną treść ewidencji gruntów i budynków oraz ortofotomapę.

Nowy system i jego poszczególne moduły, niezależnie od korzyści dla osób szukających konkretnych informacji odnośnie działek, mienia komunalnego czy zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, znacznie usprawnią pracę urzędników. Liczba wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP systematycznie rośnie, a tylko w ub.roku złożono ich blisko 250. Poza tym do urzędu wpłynęło ok. 500 wniosków o wydanie informacji o terenie.

Dane, o których mowa w kontekście Gminy Wilamowice, dostępne są pod adresem www.wilamowice.e-mapa.net. (RED)