Nie lada wyróżnienie przypadło Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Szkole Podstawowej w Kaniowie, którego działania dostrzeżone zostały w skali europejskiej.

Od kilku miesięcy szkoły realizują program „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło dodatkowe działanie pt. „Atomy wiedzy”. Założono w nim wyjazd 36 nauczycieli z całej Polski na warsztaty szkoleniowe do zlokalizowanego w Szwajcarii Europejskiego Centrum Badań Jądrowych, a więc placówki badającej budowę materii za pomocą kontrolowanych zderzeń cząstek rozpędzanych w akceleratorach.

Dzięki różnorodnym inicjatywom podejmowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie oraz zaangażowaniu dyrekcji we wspomnianych warsztatach uczestniczyć mogła Magdalena Jasińska – nauczycielka przedmiotów przyrodniczych. Zwiedziła nowoczesne laboratoria, podczas tygodniowego szkolenia brała ponadto udział w wykładach z zakresu fizyki i chemii. Za udział w prestiżowym programie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przekazał dyplom uznania, który podczas wizytacji w Szwajcarii wręczyła Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Na tym jednak nie koniec. Magdalena Jasińska została również zaproszona na szkolenie w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Belgii. Uczestniczyła tu w budowie łazików marsjańskich z klocków lego i ich programowaniu. Zwiedziła Europejskie Centrum Kosmiczne oraz Centrum Kierowania Satelitami w Redu, w międzynarodowym towarzystwie nauczycieli z Hiszpanii, Portugalii, Włoch oraz Grecji. Pozwoliło to zaprezentować działania szkoły z Kaniowa na szerszym forum i nawiązać współpracę, która z całą pewnością zaowocuje w przyszłości. Przywołane wyjazdowe aktywności wsparł Urząd Gminy Bestwina, który przekazał pamiątkowe upominki. (RED)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

To kolejny już raz, gdy możemy być dumni z jednej z naszych placówek oświatowych. Prestiżowe osiągnięcia warte dostrzeżenia, tym razem daleko poza granicami naszej gminy, na europejskim poziomie, nie biorą się znikąd. Są zasługą zaangażowania nauczycieli, ich podejścia pełnego pasji, ciekawości świata i śmiałego wykraczania poza granice wynikające z samego tylko wypełniania codziennych obowiązków. Czymś nie do przecenienia jest występowanie w takiej sytuacji w roli autorytetów, przekazujących wiele pozytywnych wartości młodemu pokoleniu naszych mieszkańców. Niech będzie to zarazem najlepsza odpowiedź na wszelkie wątpliwości związane z nieustannym inwestowaniem w oświatę czy rozwój bazy dydaktycznej. Nasze szkoły na to zasługują, bo świetnie dają sobie radę.

 

Foto: Arch. Magdalena Jasińska, nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie, uczestniczyła w warsztatach i szkoleniach w renomowanych ośrodkach badawczych w Szwajcarii i Belgii, prezentując na szerszym forum działania kaniowskiej placówki.