To zawsze okoliczność satysfakcjonująca, gdy młode osoby angażują się w działania na rzecz otaczającego środowiska.

Tak właśnie było w środę 20 września, gdy społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Stalmacha w Wiśle złożona z uczniów i nauczycieli wybrała się na wędrówkę po beskidzkich szlakach turystycznych. Cel był jasny i przy tym wartościowy – posprzątanie leśnych zakątków z zalegających odpadów do uprzednio przygotowanych worków.

Akcja połączona została z nietypowym przyjęciem do szkoły uczniów pięciu klas pierwszych, którzy zmierzyć się musieli z rozmaitymi konkurencjami. Był też czas na biwak, na który specjalne miejsce pod zaporą w Wiśle Czarnym udostępniło Nadleśnictwo Wisła. (MW)