Gmina Bestwina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozwoli na skanalizowanie kolejnej części Kaniowa.

Nowy fragment kanalizacji obejmie teren Kaniowa w rejonie ujęcia wody pitnej dla całego sołectwa. Znajdują się tu liczne stawy i akweny powstałe po wyrobiskach ze znanym Gminnym Ośrodkiem Rekreacji i Sportów Wodnych na czele. – Sieć w tym rejonie już istnieje, teraz chcemy ją poszerzyć. Dzięki temu znacząco polepszą się zarówno warunki życia mieszkańców, jak i sama ochrona wód – wyjaśnia wójt gminy Bestwina.

Gmina wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w minionym roku. Wniosek ten przeszedł przez poszczególne etapy kwalifikacji, uzyskując pozytywną ocenę i również dofinansowanie rzędu 4,4 mln zł. Początkiem kwietnia wójt Artur Beniowski uczestniczył w Bielsku-Białej w uroczystości wręczenia umów i symbolicznych czeków. Wraz z wygospodarowaniem środków własnych na poziomie nieco ponad 2 mln zł pozwoli to na wykonanie sieci i podłączenie jej do istniejącej oczyszczalni, obejmując około 60 gospodarstw. Zadanie to zrealizowane zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Warto dodać, że po wykonaniu tej inwestycji ponad połowa sołectwa Kaniów będzie skanalizowana. Gmina ma już gotowy projekt, aby siecią objąć również południową część Bestwiny oraz Janowice, gdzie kanalizacji na razie nie ma. – Liczymy w tym przypadku na pozyskanie środków zewnętrznych. Pozwoliłoby to na uzyskanie poziomu skanalizowana gminy w około 90 procentach, tworząc skuteczną ochronę wód w całym rejonie i wyraźnie poprawiając komfort codziennego funkcjonowania naszych mieszkańców – wyjaśnia Artur Beniowski. (M)