Dla blisko 250 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Wilamowice w okresie zimowych ferii zorganizowano aktywny wypoczynek.

Wycieczka na Dębowiec, Szyndzielnię i Klimczok, wyjazd na basen w Brzeszczach, różnorodne gry i zabawy, spacery po najbliższej okolicy, zawody sportowe, wszechstronne zajęcia ruchowe i artystyczne, a wreszcie bal karnawałowy – te wszystkie atrakcje czekały na dzieci, które wzięły udział w półkoloniach. – Dzięki tak zorganizowanym feriom wiemy doskonale, że czas spędziły w sposób aktywny, a przy tym zapewniający radość, nabycie nowych umiejętności, często również zawiązanie trwałych przyjaźni – mówi burmistrz Wilamowic Marian Trela.

Dzieci w wieku od 7 do 10 lat, bo to one były uczestnikami półkolonii, chętnie przebywały na świeżym powietrzu. Wycieczki stały się świetną okazją na poszerzenie wiedzy przekazywanej przez przewodników. W salach gimnastycznych nie brakowało współzawodnictwa, ale i świetnej zabawy. Z dużym zaciekawieniem dzieci grały też w szachy, warcaby i karty, uczyły się języków obcych, czas z rówieśnikami spędzały również pożytecznie w salach plastycznych i ceramicznych.

Półkolonie zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako forma wypoczynku uczniów w czasie trwania minionych już ferii zimowych. Dzieciom zapewniono nie tylko fachową opiekę, ale i bezpieczeństwo zgodnie z przestrzeganym reżimem sanitarnym. (RED)

Foto: Mat. UG Wilamowice. Zajęcia feryjne dla dzieci ze szkół w gminie Wilamowice.