W Światowy Dzień Wody w środę 22 marca Koalicja „Dbamy o wodę” wysiała w Żywcu łąkę kwietną.

Łąka zasiana została przy ul. ks. Prałata Stanisława Słonki w Żywcu, a pracę wykonali wolontariusze zaproszeni do współpracy z dwóch żywieckich zakładów pracy. Po usunięciu z wzruszonej gleby resztek roślin, korzeni i kamieni, zasiali łąkę z nasion będących mieszanką jednorocznych i wieloletnich kolorowych gatunków traw i kwiatów, które wspierają retencję wody w glebie. Efekty widoczne będą już za około 8 tygodni. Na przełomie maja i czerwca spod ziemi powinny wyjrzeć pierwsze roślinki, które po kolejnych kilku tygodniach osiągną wysokość między 60 a 80 cm. Wszyscy uczestnicy otrzymali w prezencie mieszanki jednorocznych nasion, które będą mogli zasiać w przydomowych ogródkach lub na balkonach.

Łąki kwietne to jeden ze sposobów na zwiększenie małej retencji w miastach. Dzikie kwiaty ukorzeniając się w glebie spulchniają ją i zwiększają jej zdolność pochłaniania wody. Zieleń w lecie obniża temperaturę w miastach, a same łąki są doskonałą alternatywą dla klasycznego trawnika, który potrzebuje zdecydowanie więcej wody, by przetrwać suche okresy. Co równie ważne, takie łąki są też przyjazne miejskim zapylaczom.

– Świadomość ochrony zasobów wodnych, co do zasady, jest ciągle stosunkowo niska na tle innych zagadnień, takich jak jakość powietrza czy segregacja odpadów. Tym bardziej cieszy fakt, że coraz więcej osób na Żywiecczyźnie słyszało o retencji. Jest jeszcze sporo do zrobienia, ponieważ dbałość o zasoby wodne to powinność każdego z nas. Wpływ klimatu jest kluczowy, niemiej jednak działalność człowieka również odgrywa ważną rolę – podkreśla Marta Nowicka, rzeczniczka Koalicji „Dbamy o wodę”, inicjatywy założonej przez żywieckie firmy, stowarzyszenia i instytucje samorządowe. (R)