Z całkowicie nowych pomieszczeń, powstałych przy przedszkolu w Kaniowie, skorzystają już początkiem przyszłego roku podopieczni klubu dziecięcego „Puchatek”. W miejscu tym przewidziana została dzienna opieka dla dzieci z całej gminy w wieku poniżej trzech lat.

Poczynione przez władze Gminy starania o uzyskanie dofinansowania inwestycji w ramach rządowego programu „Maluch plus” zostały zwieńczone sukcesem. Gdy w lutym br. wójt Artur Beniowski otrzymał stosowną promesę, opiewającą na kwotę blisko 1 mln zł, stało się jasne, że przy wkładzie z gminnego budżetu na poziomie nieco ponad 1,8 mln zł możliwa będzie w miarę szybka realizacja zadania budowy klubu dla dzieci, ale i remontu części przedszkolnej.

Toteż Prace w Kaniowie ruszyły pełną parą zaraz po zakończeniu procedur przetargowych, wyprzedzając nawet przyjęty harmonogram. Istniejące tu przedszkole zostało rozbudowane o zupełnie nowy blok, w którym wykonano sale na codzienne zajęcia w ramach placówki, pomieszczenie gospodarczo-administracyjne oraz niezbędne szatnie i sanitariaty. W przedszkolu przeprowadzono zarazem modernizację, wpływającą również na poprawę logistyki funkcjonowania całości obiektu i zagwarantowania odpowiednio wysokich standardów.

Utworzony klub, pierwszy o charakterze publicznym na terenie gminy Bestwina, już wkrótce zostanie oddany do użytku. Opieka nad dziećmi prowadzona będzie w nim od lutego 2021 roku. Uruchomienie klubu poprzedzi nabór, który pozwoli na przyjęcie 30 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, co ważne z wszystkich gminnych sołectw. (MA)

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Zapotrzebowanie na opiekę dzienną nad najmłodszymi dziećmi jest w naszej gminie bardzo duże. Dlatego też utworzenie klubu dziecięcego to inwestycja w istotny sposób wychodząca naprzeciw oczekiwaniom samych mieszkańców. Rodzice tych dzieci, które nie są jeszcze objęte nauczaniem przedszkolnym, będą mogli już niebawem pozostawiać swoje pociechy nie tylko pod fachową opieką, ale i w dodatku w komfortowych, nowoczesnych warunkach.

Zdajemy sobie sprawę, a zapewne nabór to potwierdzi, że potrzeby we wspomnianym zakresie są mimo wszystko większe. Działamy natomiast w zależności od możliwości finansowych w ramach gminnego budżetu, jak i pozyskiwanych środków ze źródeł zewnętrznych, o które – czego przykładem jest ministerialne wsparcie na budowę klubu dla dzieci – potrafimy skutecznie się ubiegać.