Burmistrz Wilamowic Marian Trela podpisał umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

Odkąd tylko na początku lat 90. powstały samorządowe gminy, w Gminie Wilamowice uznano, że budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni i podłączenie domów z całego terenu będzie stanowić priorytet w strategii rozwoju. Już w czerwcu 1991 r. utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który od tamtej pory odpowiada za modernizację i budowę nowych oczyszczalni, a także rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu dziś Gmina Wilamowice należy do czołówki samorządów, które skutecznie uregulowały gospodarkę wodno-ściekową, a jej sieci kanalizacyjna i wodociągowa liczą po ponad 200 km. – W efekcie nasze miejscowości ciągle się rozwijają, przybywa mieszkańców. To jednak oznacza, że infrastruktura, także ta wodno-kanalizacyjna, stale musi być rozbudowywana – wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela.

Obecna oczyszczalnia w Pisarzowicach działa od 2005 r., przeszła już jedną przebudowę. Co ważne, nie służy wyłącznie mieszkańcom gminy Wilamowice, ale i sąsiednich Kóz. – Wspólna budowa oczyszczalni w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zapoczątkowała naszą wieloletnią współpracę z gminą Kozy, która z powodzeniem trwa do dziś – wyjaśnia burmistrz.

Obecna inwestycja ma na celu zwiększenie możliwości oczyszczalni i dostosowanie jej do nowych rozwiązań w tej branży. Powstały bowiem nowe technologie, ale przede wszystkim sieć w obu gminach znacząco się powiększyła, toteż należy zwiększyć moce nowego obiektu.

Projekt zakłada dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń branży technologicznej oraz branży elektrycznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a także zakup pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość zadania wynosi 7,3 mln zł, na które Gmina Wilamowice pozyskała dofinansowanie w wysokości 4,75 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. (Łu)