„Śmieci mniej – ziemi lżej” – konkretnymi działaniami o prawdziwości tego stwierdzenia przekonywali wszyscy ci, którzy w kwietniu zaangażowali się w akcje związane z obchodami Światowego Dnia Ziemi.

Sprzątanie śmieci to najbardziej popularna inicjatywa towarzysząca od lat świętu na rzecz ochrony środowiska. W gminie Bestwina tegoroczne zbiórki nie były wprawdzie czymś nowym, ale po raz pierwszy zorganizowano je na tak szeroką skalę. Od czwartku 20 kwietnia do soboty 22 kwietnia starsi i młodsi mieszkańcy ruszyli w teren wyposażeni w worki oraz rękawiczki. Niektórzy wykorzystali nawet kajaki, by oczyścić największą z polskich rzek. Wszystko to działo się pod patronatem wójta Artura Beniowskiego, z udziałem radnych, uczniów, nauczycieli, strażaków i wolontariuszy z poszczególnych gminnych sołectw.

Szlaki sprzątającym przetarły bestwińskie przedszkolaki, które udały się do parku przy Urzędzie Gminy. Później na ulice i tereny zielone wyruszyli uczniowie szkół podstawowych wraz z nauczycielami, zbierający odpady zalegające w wyznaczonych rejonach. Na uwagę zasługuje akcja w Bestwince, gdzie Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i szkoła połączyły siły, zapraszając do przyłączenia się wszystkich chętnych – na apel ten odpowiedziały zresztą osoby dorosłe, w tym także radni i członkowie Rady Sołeckiej.

Po raz trzeci sprzątanie Wisły zorganizował Piotr Postka z postkajaki.pl. W nietypowym kajakowym sprzątaniu udział wzięło dziewięć osób, a efekt zbiórki to wypełnienie półtora kontenera śmieci, głównie zalegającymi plastikami. Docenić należy także wysiłki członków Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” im. A. Gascha. Już tydzień wcześniej, w sobotę 15 kwietnia, skrzętnie sprzątali akweny znajdujące się pod ich opieką.

Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, iż ekologiczny entuzjazm, jaki udzielił się kolejnym uczestnikom, przyczynił się do sukcesu Dnia Ziemi w odsłonie gminnej. Z przedsięwzięciem wiąże się też nadzieja, że lasy, rzeki, strumienie i pobocza będą wolne od zatruwających środowisko odpadów na dłużej. (RED)

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina