Wraz ze sprzyjającą aurą na finiszu roku kontynuowane są wzmożone prace drogowe w różnych częściach gminy Kozy.

Zakończone zostały już roboty budowlane związane z przebudową ulicy Jabłoniowej. Na remontowanym odcinku długości około 170 metrów położono przede wszystkim nową nawierzchnię asfaltową, z czego skorzystają najbardziej mieszkańcy dojeżdżający tą drogą do swoich posesji. W ramach prac zabudowano również odwodnienie za pomocą betonowych koryt, które odprowadzają wodę do potoku przy ul. Nadbrzeżnej. Zadanie objęło ponadto wykonanie ze stalowych płyt zjazdów z działek na jezdnię. Całość inwestycji wyniosła blisko 170 tys. zł.

Na ukończeniu są także prace w zakresie budowy odwodnienia w rejonie ul. Jaskółczej i Spokojnej. Przeprowadzenie ich jeszcze w tym roku było o tyle konieczne, że w tej części Kóz mocno się we znaki dawały mieszkańcom szkody powstające na skutek ulewnych bądź długotrwałych opadów deszczu. Dlatego też wybudowany został kanał deszczowy wraz z niezbędnymi urządzeniami odwadniającymi, modernizacji poddano z kolei przydrożne rowy i przepusty, odprowadzające wodę opadową i roztopową. Dzięki tym zmianom woda ma trafić bezpośrednio do kanalizacji, nie zalewając poboczy oraz terenów prywatnych przy obu ulicach. Koszt wspomnianych prac to niemal 600 tys. zł.

Także tej jesieni w Kozach zadbano o poprawę stanu nawierzchni dróg w ramach remontów cząstkowych. Dotyczy to choćby rejonu Krzemionki, gdzie na jednym z zadań realizowany jest systematycznie postępujący projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Nakładki asfaltowe, zapewniające obecnie wygodniejszy przejazd, wykonano m.in. na ul. Sadowej, Chmielowej, Krzemowej i Agrestowej.

Jak podkreśla wójt Jacek Kaliński, inwestycje w infrastrukturę drogową niezmiennie należą do priorytetowych. – Staramy się realizować je w taki sposób, aby żadnego obszaru naszej gminy nie pomijać. Skala działań zależna jest jednak od faktycznych możliwości finansowych, bo w przypadku każdej z remontowanych dróg przeznaczamy środki z gminnego budżetu – mówi wójt. (RA)