Gmina Wilamowice chce radykalnie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza z domowych palenisk.

Jak wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela, program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany jest z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z którym już przed rokiem zawarto porozumienie. Program ma poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć emisję pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Jeszcze w ub.roku w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji przy ul. Paderewskiego 3 w Wilamowicach został uruchomiony specjalny punkt informacyjny. – Dzięki temu mieszkańcy zainteresowani programem mogli na miejscu uzyskać wszystkie informacje i uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosków. To znacznie zwiększyło ilość zgłoszeń – mówi burmistrz.

Od początku program skierowany był do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych. Mogą oni uzyskać dofinansowanie m.in. na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacje odnawialnych źródeł energii.

W obecnej edycji został wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów: z podstawowym poziomem: 30 proc. dofinansowania (lub 45 proc. na wybrane zadania) oraz z podwyższonym poziomem: 60 proc. dofinansowania (lub 75 proc. na wybrane zadania). Beneficjentem w grupie z podstawowym dofinansowaniem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego, o dochodzie rocznym nie przekraczającym 100 tys. zł. Natomiast w grupie z podwyższonym dofinansowaniem, może być właściciel lub współwłaściciel budynku/lokalu mieszkalnego, gdzie średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

– Liczymy, że dzięki takim działaniom uda się przyspieszyć wymianę starych kotłów. Od przyszłego roku nie będziemy już też finansować wymiany na piece węglowe, nawet te 5 klasy wydajności. Biorąc zaś pod uwagę skalę możliwości programu, to w niektórych przypadkach, np. z realizacją termomodernizacji, mieszkańcy mogą pozyskać nawet 35 tys. zł dofinansowania – zachęca Marian Trela.

Jak do tej pory w roku 2019 zostało złożonych 17 wniosków, a w tym – 83. Mieszkańcy wnioskowali o dofinansowanie do kotłów gazowych (52), na węgiel (12), na biomasę (2), modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (42), ocieplenie przegród budowlanych (31), stolarki okiennej i drzwiowej (26), pompy ciepła (4), wentylacji mechanicznej (3), instalacji fotowoltaicznej (1).

Władze Gminy Wilamowice wyrażają nadzieję, iż jak najwięcej uprawnionych skorzysta z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przełoży się to na lepszą jakość powietrza, a tym samym zdrowie wszystkich mieszkańców. (RED)