Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejny nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”.

Przyjętą formą dofinansowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest dotacja w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowanych, lecz nie mniej niż 25 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla danej jednostki.

Dofinansowanie przeznaczone może być na zakup specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska oraz służącego utrzymaniu środków ochrony indywidualnej strażaków. To m.in. ratowniczy sprzęt pneumatyczny, kamera termowizyjna, dron, wysokociśnieniowy system gasząco-tnący, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, quad, łódź czy ponton ratowniczy, silnik lub przyczepa z dopuszczeniem innych przydatnych sprzętów. Zastrzeżono konieczność nabycia wyłącznie fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu, spełniającego wszelkie atesty i certyfikaty.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 20 października 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota przewidziana do dofinansowania wynosi 2 mln zł. Ze szczegółami zapoznać się można po kontakcie z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi (tel. 32 60 32 341) lub na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl.

Warto dodać, że w pierwszym naborze w lutym i marcu WFOŚiGW w Katowicach podpisał 99 umów z jednostkami OSP w województwie śląskim na zakup różnego rodzaju sprzętu.

  • 34 quady,
  • 32 szt. sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, jak m.in. wysoko ciśnieniowy system gasząco-tnący, kontener platformowy,
  • 31 przyczep do transportu,
  • 24 szt. specjalistycznego sprzętu elektryczno-elektronicznego, m.in. kamery termowizyjne,
  • 6 rozpoznawczo-ratowniczych lekkich samochodów,
  • 5 szt. ratowniczego sprzętu pneumatycznego,
  • 2 ratownicze łodzie hybrydowe.

Łączna kwota przekazanych środków wyniosła wtedy ponad 2,6 mln zł. (MA)