Gmina Jasienica sprzedaje cztery kolejne działki o łącznej powierzchni 6,1420 hektara. – Cieszymy się, że zainteresowanie gruntami w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej nie słabnie – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Dlatego Wójt Gminy Jasienica ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości. Pierwszy przetarg na sprzedaż działki o powierzchni 1,00 hektara za cenę wywoławczą 2 000 000 zł netto odbędzie się 4 grudnia. Przewidywany wpływ do budżetu gminy wynosi ok. 2,5 mln zł brutto. Kolejny przetarg planowany jest na 8 grudnia i dotyczy działki o powierzchni 1,4257 hektara za cenę wywoławczą 3 279 110,00 zł netto. Przewidywany wpływ do budżetu gminy wynosi około 4 mln zł brutto.

Dodatkowo, przetarg na nieruchomość składającą się z dwóch działek o łącznej powierzchni 3,6420 hektara, odbędzie się 27 grudnia. W tym przypadku cena wywoławcza netto wynosi 8 376 600,00 zł, a przewidywany wpływ do budżetu gminy to ok. 10,4 mln zł brutto.

– Liczymy więc, że w najbliższych miesiącach do naszego budżetu wpłynie łącznie kolejnych ok. 17 milionów złotych, które umożliwią nam inwestowanie. Przypomnę, że od początku środki, jakie wpływają ze sprzedaży gruntów na Strefie, służą nam do budowy, rozbudowy i modernizacji naszej gminnej infrastruktury, dzięki czemu staje się ona nowocześniejsza, tym samym poprawiając jakość życia naszych mieszkańców – dodaje wójt.

Strefa powstała z pomysłu i inicjatywy wójta Janusza Pierzyny. Za 71 hektarów Gmina w 2007 r. zapłaciła 1,3 mln zł, następnie przystąpiono do zmiany planu miejscowego zagospodarowania i przekwalifikowania gruntów na produkcyjne. W 2013 r. wójt pozyskał 22 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na pełne uzbrojenie terenu. 1 czerwca 2015 r. uroczyście otwarto Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną. Od tego czasu do tej pory sprzedano grunty o powierzchni 35,5713 hektarów, co stanowi w przybliżeniu połowę całego areału obecnej Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Ze sprzedaży wpłynęło łącznie 60 783 274,08 zł brutto.

Jak wyjaśnia Janusz Pierzyna poszerzenie jasienickiego specjalnego obszaru ekonomicznego nastąpiło o kolejne 70 hektarów. W trakcie zmiany jest jeszcze 20 dodatkowych hektarów. Łącznie strefa będzie miała 160 ha przeznaczonych pod działalność gospodarczą. (UGJ)