Zarówno Ośrodek Promocji Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, jak i obie szkoły podstawowe podczas ferii zimowych zorganizowały zajęcia dla dzieci.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu szereg zajęć zorganizowano na podstawie autorskich scenariuszy bibliotekarzy, zawierających wspólny wątek „Z tajemnicą w tle”. Wszystkie zajęcia przeprowadzone były w oparciu o wybrane książki detektywistyczne dla dzieci, głównie z serii „Biura Detektywistycznego Lassego i Mai”, „Podręcznik Detektywa” czy „Sherlock Holmes”. Przygotowano pięć bloków tematycznych: „Tajemnica detektywa”, „Tajemnica biblioteki”, „Tajemnice zwierząt”, „Tajemnica wyścigu” i „Tajemnica gazety”. Dzieci miały zapewnioną opiekę w czasie trwania zimowiska, a także częściowe wyżywienie. Łącznie we wszystkich zajęciach udział wzięło prawie 70 uczestników.

Z kolei Ośrodek Promocji Gminy Jaworze wspólnie z Galerią Sztuki „Na Zdrojowej” zorganizował warsztaty artystyczne prowadzone przez instruktorów artystycznych. Podczas dwutygodniowych zajęć uczestnicy zapoznali się z różnorakimi technikami, jak papieroplastyka, introligatorstwo, rękodzieło, projektowanie ozdób karnawałowych, animacja poklatkowa i decoupage. Ogromnym zainteresowaniem uczestników cieszył się warsztat papieroplastyki, gdzie dzieci wykonały pracę „Sylwestrowa noc” z efektem 3D.

W Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano zimowisko w formie półkolonii. W zajęciach uczestniczyło 50 uczniów, dzieci otrzymywały dwudaniowy obiad. Dzieci rozpoczęły ferie zimowe od spotkania z policjantami. Uczestnicy mogli zobaczyć policyjny radiowóz i skonfrontować swoją wiedzę dotyczącą jego wyposażenia. W kolejnych dniach uczestnicy korzystali z różnorakich zajęć: sportowo-ruchowych, rekreacyjnych, plastycznych, umuzykalniająco-tanecznych, kreatywnych, przyrodniczych oraz warsztatów profilaktycznych.

Preferowaną formą spędzania wolnego czasu był pobyt na świeżym powietrzu, co dzięki sprzyjającej aurze w pełni się udało. Ciekawym elementem spotkań w trakcie zimowiska były warsztaty kreatywne „Przytul Misia”, podczas których uczestnicy tworzyli pluszowe zabawki. Empatii uczyły się, biorąc udział w warsztatach „Bezpieczne dziecko i pies” prowadzonych przez instruktora z Bielskiej Szkoły dla Psa.

W zimowisku w Szkole Podstawowej nr 2 wzięło udział 45 dzieci. W jego trakcie przeprowadzono zajęcia profilaktyczne i rekreacyjno-sportowe. Przez cały czas trwania dzieci korzystały z różnych warsztatów, m.in. lego, capuery i dogoterapii. Odbywały się także zajęcia plastyczne, muzyczne, języka angielskiego, komputerowe, sportowe, zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz – gdy tylko pogoda dopisywała – zajęcia na świeżym powietrzu. Ostatniego dnia odbył się bal fluo disco, zorganizowano też projekcję bajki „Hotel Transylwania 4”. W trakcie zimowiska zapewniono dzieciom częściowe wyżywienie. (UGJ)

Zdjęcia: Mat. organizatorów ferii