Inwestycje na drogach, likwidacja ostatniego „kopciucha”, kontynuacja modernizacji budynku „Trzydziestki” oraz kilka innych ważnych zadań zakłada przyjęty na ten rok budżet Gminy Jaworze.

Środki budżetowe rzędu ok. 1 mln zł pochłonie przebudowa ulicy Kalwaria. Zakres największej z planowanych na ten rok drogowych inwestycji, obejmującej odcinek kilometrowej długości, to m.in. wymiana podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz poszerzenie poboczy wraz z utwardzeniem pasa dla pieszych. – Nie ma możliwości, aby w tym rejonie powstał chodnik z prawdziwego zdarzenia, ale przewidziane prace bez wątpienia wpłyną na poprawę bezpieczeństwa – przyznaje wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz. Dodaje, że pomocne w realizacji tej ważnej inwestycji będzie dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł, jakie Gmina otrzymała jeszcze w ub.roku z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatkowanie nawet 100 tys. zł przewidziano na projektowanie modernizacji innych dróg w Jaworzu – ul. Niecałej i Zacisznej. – Jest to o tyle ważne, że będziemy ubiegali się o pozyskanie środków zewnętrznych jako dofinansowania do przeprowadzenie inwestycji na tych drogach – zauważa wójt.

Gmina przygotowuje się ponadto do budowy bardzo potrzebnego parkingu przy ul. Wapienickiej. To jednak przedsięwzięcie wieloletnie, które prowadzone będzie w ścisłej zależności z przebudową drogi należącej do Powiatu Bielskiego. Ten rok obejmie jedynie prace ziemne i odwodnieniowe, na które szacunkowo Gmina wyda nieco ponad 200 tys. zł. W kolejnych latach powstanie już sam parking.

Z innych zadań warto wskazać, że do jesieni zlikwidowany zostanie ostatni w Jaworzu nieefektywny ekologicznie piec węglowy w budynkach użyteczności publicznej. Kompleksowe prace w Szkole Podstawowej nr 2 z wymianą całego centralnego ogrzewania prowadzone będą już od czerwca. W wakacje, gdy uczniów w placówce nie będzie, wykonane zostaną te działania, które wymagają wejścia do klas, choćby w celu wymiany grzejników. Wójt liczy, że odbiory i uzyskanie stosownych certyfikatów nastąpi najpóźniej końcem października.

Na wspomniane zadanie Gmina otrzymała 500 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 150 tys. zł tej kwoty to dotacja, a 350 tys. zł pożyczka, która może być umorzona nawet w połowie. Wkład własny do inwestycji sięgnie ok. 350 tys. zł. – Pandemia sprawiła, że w ub.roku wstrzymaliśmy się z tą inwestycją. Jest ona jednak bardzo konieczna i nie możemy jej dłużej odwlekać. Tym bardziej właśnie, że zdobyliśmy znaczące dofinansowanie na wymianę wielkiego „kopciucha” – mówi Radosław Ostałkiewicz.

Ważną inwestycją na najbliższe lata, która znalazła swoje miejsce także w tegorocznym budżecie, jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1. Konkurs na taką koncepcję uwzględniać ma potrzeby tutejszego przedszkola, które obecnie mieści się w trzech niewielkich salkach. Już teraz szacować można, że inwestycja pochłonie co najmniej 5 mln zł, co związane jest z przewidywanym szerokim zakresem robót. Szkoła i przedszkole mają mieć m.in. wspólną kuchnię, na potrzeby zajęć sportowych powstać miałaby zupełnie nowa sala gimnastyczna. Docelowo utworzono by Zespół Szkolno-Przedszkolny. Wójt przyznaje, że opracowanie koncepcji pozwoli określić faktyczną możliwość rozbudowy placówki i stanowić będzie podstawę do podjęcia dalszych zabiegów.

Jedno z kluczowych zadań ujętych w budżecie to również dokończenie rewitalizacji budynku „Trzydziestki”. Tylko na ten rok przewidziano wydatkowanie ok. 3 mln zł na kontynuację inwestycji, która dotychczas pochłonęła ok. 1,4 mln zł. Zabytkowy obiekt został właściwie w całości rozebrany, a to ze względu na konieczność utworzenia nowych fundamentów. Po nich pojawiły się systematycznie wznoszone kolejne ściany. Wkrótce budynek zyska dach. Prawdopodobnie w drugim półroczu będzie możliwe rozpoczęcie wyposażania pomieszczeń oraz urządzania przestrzeni wokół budynku. Co istotne, po tej gruntownej przebudowie obiekt zachowa swój zabytkowy charakter. – To nasze lokalne dziedzictwo kulturowe, które świadczy o bogatej i wyjątkowej historii Jaworza. Tym cenniejsze jest to, że po modernizacji stanie się ważnym miejscem aktywności społecznej – przyznaje Radosław Ostałkiewicz.

Budynek po zakończonych jeszcze w tym roku pracach zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznościowych. Przeniesie się tu m.in. Ośrodek Promocji Gminy, który w dogodnych warunkach będzie mógł prowadzić cieszące się sporym zainteresowaniem warsztaty dla dzieci. We współpracy z Jaworzańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w przyszłym roku powstanie również Klubu Seniora, z myślą o starszych mieszkańcach gminy. Na ten cel samorząd pozyskał 400 tys. zł środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego, co stanowi aż 95 proc. wartości zadania.

Gmina zamierza ponadto przeprowadzić na szeroką skalę wymianę oświetlenia ulicznego na ledowe. Najbardziej znaczące w tym zakresie będą dwuetapowe prace przy ul. Myśliwskiej w Jaworzu Nałężu. Również w innych częściach gminy systematycznie będą pojawiać się nowe oprawy, wpierw jednak konieczny jest zakup ok. 120 punktów przez spółkę Tauron, która następnie podjęłaby się wspomnianej inwestycji. – Inwestycję będziemy spłacać z oszczędności, które uzyskamy dzięki oświetleniu ledowemu. Po kilku latach wymierną korzyść zyskamy z kolei również dzięki niższym rachunkom – dopowiada wójt Jaworza.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w centralnej części gminy stanie nadchodzącego lata podświetlona ławeczka upamiętniająca postać Wiesława Dymnego, artysty związanego przed laty z Jaworzem. Wstępny kosztorys tej inicjatywy opiewa na blisko 100 tys. zł, samorząd inwestycji podejmie się we współpracy ze Stowarzyszeniem Jaworze Zdrój, dzięki czemu niemal w całości jej realizację zabezpieczą środki unijne. – Nie obciąży to nadmiernie naszego budżetu, a doczekamy się kolejnego atrakcyjnego miejsca, które na stałe wpisze się w krajobraz gminy – uważa Ostałkiewicz.

W gminnym budżecie ujęte zostały również fundusze rzędu 100 tys. zł na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące pochodzi z początku tego wieku, nie przystaje więc do dzisiejszych czasów i aktualnych potrzeb. To natomiast podstawa, aby w dalszej kolejności korygować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To ważne choćby w kwestii przekształcenia jednej z działek z dojazdem od ul. Bielskiej, a zlokalizowanej przy torach kolejowych w wymaganej odległości od zabudowy rodzinnej, na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jak dopowiada wójt Ostałkiewicz, przewidywane zmiany w Planie nie spowodują jednocześnie istotnej ingerencji w charakter Gminy z jej widokowymi walorami.

Dochody określone zostały łącznie na poziomie 43,5 mln zł, wydatki zamykają się z kolei w 46 mln zł. Powstały deficyt pokryty będzie z kredytu na cele inwestycyjne, środków własnych z nadwyżki w wysokości 600 tys. zł z roku poprzedniego oraz pożyczki na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2.

Marcin Nikiel

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Konstruowanie budżetu na ten rok wymagało zachowania daleko idącej ostrożności. Przede wszystkim ciągle nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dalej potoczy się sytuacja pandemiczna, co z kolei ma wpływ na dochody Gminy. Nie można również zapomnieć o „dziurze” na poziomie blisko 1 mln zł za rok poprzedni w związku z gospodarką śmieciową i prognozowaną w kwocie około 500 tys. zł w obecnym. Rosną poza tym koszty bieżące, jak choćby energii czy płac, a spadają dochody związane z ruchem turystycznym.

Nie mówimy więc dziś o budżecie igrzysk i chleba, ale głównie chleba, w którym zabezpieczone zostały środki na inwestycje już wcześniej rozpoczęte, te z pozyskanym dofinansowaniem zewnętrznym oraz najbardziej potrzebne i nie mogące dłużej czekać.

Bardzo pozytywnie kształtuje się wskaźnik zadłużenia, który nie przekracza jednej czwartej części wydatków budżetowych. Cieszymy się tak dobrą kondycją finansową, bo pozwala ona nie tylko z optymizmem, ale i realnie myśleć o zrównoważonym rozwoju gminy.

 

Foto: MN. Ulica Kalwaria zostanie niebawem kompleksowo zmodernizowana. Będzie to największa z tegorocznych inwestycji drogowych na terenie Jaworza.