Ostatnie lata to czas intensywne rozwoju Polski, także gmin i powiatów na południu województwa śląskiego. – Jako kraj dokonaliśmy ogromnego skoku, wystarczy uświadomić sobie, jak bardzo zmieniło się nasze otoczenie, przybyło dróg, nowoczesnej infrastruktury, obiektów użyteczności publicznej. Cieszę się, że jako wicewojewoda śląski mogłem wspomóc ten rozwój, ściśle współpracując zarówno z rządem, jak i samorządami naszego regionu – podkreśla Jan Chrząszcz, od ośmiu lat wicewojewoda śląski.

Inwestycje w infrastrukturę, budownictwo czy edukację to bardzo kosztowne przedsięwzięcia, a przecież to od nich zależy jakość życia mieszkańców każdego regionu. Z pomocą przychodzą liczne rządowe programy, które od 2016 r. samorządom i mieszkańcom oferują różnorakie dofinansowanie i wsparcie. Powiaty, takie jak bielski czy cieszyński, wielokrotnie miały okazję korzystać z rządowych inicjatyw, służących poprawie warunków życia mieszkańców regionu. Powiat bielski wraz z gminami w tym czasie łącznie otrzymał blisko 1,7 mld zł wsparcia rządowego, wsparcie na terenie powiatu cieszyńskiego wyniosło z kolei 1,5 mld zł, m.in. ok. 270 mln zł dotacji na takie inwestycje, jak: Centrum Edukacyjno-Kulturalne „U Kossaków” w Górkach Wielkich (13 mln zł wsparcia), rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej w Drogomyślu (5 mln zł dofinansowania), czy modernizacja kompleksu lekkoatletycznego w Cieszynie (2 mln zł wsparcia).

Kluczowe połączenie drogowe

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych od początku stanowi istotne narzędzie do realizacji dużych i zarazem ważnych inwestycji. Jego celem jest przede wszystkim stworzenie spójnej sieci dróg krajowych, która zapewni sprawne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. W województwie śląskim jedną z najbardziej kluczowych obecnie inwestycji, objętych tym programem, jest budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki. Trasa ma szczególne znaczenie nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego, ale także dla tranzytu z centralnej Polski na Słowację i do państw Europy Południowej. Zapewni bezpośrednie oraz szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała - granica polsko-słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja), a dalej przez Słowację, poprowadzi na Węgry i Bałkany. Warto podkreślić, że wartość inwestycji wynosi blisko 1,4 mld zł.

Prace związane z budową S1 trwają pełną parą. Niedawno, 14 września, odbyła się operacja przebicia ostatniej nawy w tunelu drążonym w masywie Baraniej Góry. Był to kolejny etap, przybliżający do zakończenia inwestycji. – To kolejny milowy krok w stronę społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. W przypadku tej inwestycji wielu nie wierzyło, że można się podjąć takiego trudnego inżynieryjnie wyzwania, jakim było wydrążenie metodą górniczą ogromnych, długich tuneli. Obejście z wykorzystaniem tuneli przyniosą jednak ulgę mieszkańcom Węgierskiej Górki obecnie narażonym na bardzo intensywny ruch ciężkich pojazdów. Po okresie zaawansowanych prac dzisiaj możemy cieszyć się z następnej inwestycji, która ukazuje, jak efektywnie zmienia się infrastruktura drogowa w województwie śląskim, wysuwając na pierwszy plan bezpieczeństwo i oczekiwania mieszkańców oraz komfort podróży – mówi wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Warto wspomnieć, że trwają również prace nad dokończeniem drogi ekspresowa S1 w innej jej części – na obwodnicy Bielska-Białej. W tym wypadku to element całego długiego i budowanego od podstaw połączenia Bielska z Aglomeracją Górnośląską. Cały nowy odcinek tej śląskiej ekspresówki, ma być gotowy w drugim kwartale 2025 roku.

Mieszkania z rządowym wsparciem

Jednym z ważnych elementów rozwoju regionu jest tworzenie nowych domów mieszkalnych i związanej z tym przestrzeni. Przykładem inwestycji w tym zakresie można szukać np. w gminie Pszczyna, gdzie na budowę budynków socjalnych i komunalnych pozyskano prawie 50 mln zł z rządowego programu Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ostatnim czasie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wizytowali dwie inwestycje mieszkalne w tej gminie. Przy okazji ogłoszono, że Pszczyna otrzyma kolejne pieniądze w kwocie ponad 10,3 mln zł na budowę dwóch następnych budynków mieszkalnych.

Z tego samego rządowego wsparcia, czyli z Funduszu Dopłat, korzysta także Bielsko-Biała, które w ostatnich dniach otrzymało informację o przyznaniu 13,5 mln zł na budowę 205 lokali komunalnych. Dzięki temu w mieście będzie więcej mieszkań dla osób z niskimi dochodami i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie z Funduszy Dopłat Bielsko-Biała otrzymała już ponad 63 mln zł dofinasowania na budowę mieszkań komunalnych.

Warto przy tej okazji wspomnieć o wsparciu samorządów gruntami Skarbu Państwa. – Gminy potrzebują nowych terenów na własne potrzeby społeczne. Zawsze w takich wypadkach nasza administracja  wychodziła naprzeciw oczekiwaniom samorządów w ważnych dla mieszkańców przedsięwzięciach – wyjaśnia wicewojewoda.

Inwestujemy w rozwój dzieci

– Jednym z ważniejszych celów, jakie od początku przyjął rząd, było wspieranie polskich rodzin. I tego wsparcia również nie brakowało w naszym regionie. To widać chociażby po powstających nowych żłobkach czy przedszkolach – wymienia wicewojewoda Jan Chrząszcz. W zakresie pomocy gminom w budowie nowych żłobków funkcjonuje jeden ze sztandarowych rządowych programów Maluch+. W samym powiecie bielskim na stworzenie i utrzymanie miejsc dla najmłodszych mieszkańców przeznaczono z tego programu w ostatnich latach ponad 5 mln zł. Nowe obiekty powstały m.in. w Wilamowicach, Czechowicach-Dziedzicach, Bestwinie. Ze wsparcia rządowego skorzystały także gminy w powiecie cieszyńskim, które pozyskały łącznie 2,2 mln zł z programu Maluch+. Dzięki temu Wisła i Zebrzydowice wybudują nowe żłobki.

W tworzeniu przedszkoli pomaga z kolei m.in. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie z Funduszu sprawia, że budowa przedszkoli staje się możliwa, a dzięki temu zwiększa się dostęp do publicznych placówek oświatowych, świadczących opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do lat 6. Przykładem jest tu gmina Goleszów, w której powstanie nowego przedszkola połączono z rozbudową szkoły dzięki ponad 7,6 mln zł otrzymanym ze wspomnianego programu.

Ale nie zapomniano także o potrzebach najstarszych mieszkańców i utrzymaniu ich aktywności społecznej. Dla nich bowiem został stworzony program Senior+ sprawdzający się w tych gminach, które zdecydowały się na jego realizację. Dotyczy to m.in. powiatu bielskiego, na terenie którego na powstanie placówek tego typu przeznaczono łącznie ponad 600 tys. zł dotacji.

Zdrowie w centrum uwagi

Niezwykle ważnym elementem jest również bezpieczeństwo zdrowotne. I tutaj także zdecydowanie wzrosły środki na ochronę zdrowia mieszkańców. Od 2016 r. na Podbeskidzie trafiło blisko 30 karetek pogotowia oraz wiele sprzętu ratującego życie i zdrowie pacjentów. Łącznie inwestycje w tym zakresie można szacować na kilkadziesiąt milionów złotych. Bielsko-Biała otrzymało właśnie informację o ponad 9,2 mln zł wsparcia z Ministerstwa Zdrowia na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu medycznego i remonty pracowni leczniczych. – Dzięki temu poprawi się jakość świadczeń na SOR oraz skróci się ścieżka diagnostyczna i leczenia pacjentów w stanie zagrożenia życia – podkreśla Jan Chrząszcz. (R)

 


Zdjęcia: Mat. Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wicewojewoda Jan Chrząszcz podczas uruchomienia prac przy budowie tunelu na obejściu Węgierskiej Górki drogi ekspresowej S1.

 

Jan Chrząszcz,

I Wicewojewoda Śląski:

Do zadań wicewojewody należy reprezentowanie rządu, co m.in. oznacza komunikowanie na szczebel centralny potrzeb naszego regionu, oczekiwań mieszkańców i samorządów. W takiej wzajemnej współpracy w ciągu ostatnich ośmiu lat możliwe było zarówno przeprowadzenie wielkich inwestycji strukturalnych, kluczowych dla funkcjonowania całego Państwa, jak i tych mniejszych, ważnych dla codziennego życia mieszkańców gmin i powiatów.

W tym pierwszym przypadku mam na myśli m.in. budowę kluczowych tras, drogowych i kolejowych, jakie przebiegają przez nasz region, także inwestycje w bezpieczeństwo. W drugim – inwestycje samorządów, a więc modernizację i budowę lokalnych dróg, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. Od ośmiu lat, przejeżdżając niemal codziennie przez różne części naszego regionu, widzę ten znaczący postęp. Bardzo się cieszę, także jako bielszczanin i mieszkaniec tego terenu, że mogę wspierać ten rozwój. Owocna współpraca z samorządami zawsze była w centrum mojej uwagi. Nowe przedsięwzięcia poprawiają warunki życia w regionie, a województwo stale się rozwija i dąży do zwiększania swojej atrakcyjności i potencjału gospodarczego.

 

W ostatnim czasie na Podbeskidzie trafiło blisko 30 karetek pogotowia oraz wiele sprzętu ratującego życie i zdrowie pacjentów.