Nieopodal Tężni Zdrojowej i zestawu do ćwiczeń park street workout powstaje sensoryczny plac zabaw.

Urządzenia nowego placu zabaw są tak skonstruowane, aby stymulowały rozwój dziecka. I nie chodzi tu jedynie o ten fizyczny aspekt, choć ruch na świeżym powietrzu również ma sprzyjać dziecięcej aktywności. Przede wszystkim jednak dzieci bawiąc się mają rozbudzać swoją ciekawość, w ten sposób bawiąc się jednocześnie się uczą. – Takie place zabaw są coraz popularniejsze i cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Toteż wspólnie z moją zastępczynią Anną Skotnicką-Nędzką zdecydowaliśmy, że wesprzemy naszą Lokalną Grupę Działania „Ziemia Bielska”, aby obiekt mógł powstać także u nas – wyjaśnia wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Ziemia Bielska skupia samorządy z naszego regionu, które wspólnie realizują projekty służące m.in. aktywności mieszkańców. Obecnie w różnych miejscach powiatu bielskiego stawiane są właśnie sensoryczne place zabaw. W Jaworzu postawiono go w miejscu, które już teraz przyciąga zarówno mieszkańców Jaworza, jak i sąsiednich miejscowości do aktywności fizycznej. W tej części przylegającej do Parku Zdrojowego popularne są spacery i ćwiczenia w plenerowej siłowni.

Jak informuje Lokalna Grupa Działania, postawienie urządzeń na jaworzańskim placu zabaw od razu przyciągnęło pierwszych małych użytkowników. (UGJ)