Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Jaworzu dołączyła do elitarnego grona ponad 100 polskich placówek uczestniczących w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

– To wielkie wyróżnienie jest efektem czteroletnich starań szkoły o przyjęcie do tego stowarzyszenia i wykazania się działaniami związanymi z misją UNESCO w okresie kandydackim – wyjaśnia wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Jak napisał Polski Komitet ds. UNESCO, jaworzańska placówka zrealizowała wiele wartościowych projektów upowszechniania idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży dla budowania wzajemnego zrozumienia i zachowania pokoju w zrównoważonym świecie.

Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO od 1953 r. łączy instytucje edukacyjne na całym świecie wokół wspólnego celu: budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie – szczególnie w umysłach dzieci i młodzieży. Dziś w programie uczestniczy 11,5 tys. instytucji oświatowych ze 182 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 r.

Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju, wzajemnego międzynarodowego zrozumienia, międzykulturowego, zrównoważonego rozwoju i wysokiej jakości edukacji w praktyce. Każda ze szkół członkowskich definiuje i realizuje coroczne projekty oparte na głównych tematach pracy UNESCO. Wśród możliwości jest badanie, zdobywanie wiedzy i dzielenie się swoimi odkryciami na temat zmian klimatycznych poprzez tworzenie podcastów radiowych lub gazet szkolnych, przeprowadzanie wywiadów z dorosłymi na temat dawnych i nowych wyzwań wpływających na ich społeczność, poznanie, jak chronić miejsca światowego dziedzictwa lub rezerwaty biosfery w pobliżu szkoły, wymianę pomysłów z młodymi ludźmi z innych krajów na temat wpływu i skutków HIV i AIDS, uczestniczenie w konkursach plastycznych podnoszących świadomość niepełnosprawności, organizowanie kampanii publicznych z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, zwiedzanie miejsc wartościowych przyrodniczo, aby poznać bioróżnorodność. (UGJ)