Zaraz po Świętach będzie wiadomo, które projekty inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców uzyskają dofinansowanie z funduszu budżetu obywatelskiego. Ale już teraz wiadomo, jakie będą realizowane pomysły nieinwestycyjne.

Bardzo popularny wśród mieszkańców i jeden z pierwszych wprowadzonych w regionie jaworzański budżet obywatelski wrócił po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią. Pula do podziału została też powiększona – ze 150 tys. w 2019 r. do 250 tys. teraz. Zmieniono też trochę zasady, bo 200 tys. zł przeznaczono na pomysły inwestycyjne, a 50 tys. na tzw. projekty miękkie, a więc obejmujące organizację różnego rodzaju wydarzeń czy podniesienia umiejętności.

I w tej drugiej grupie konkurs został już rozstrzygnięty. Jak wyjaśnia wójt Radosław Ostałkiewicz, w tym wypadku zgłoszono po jednym projekcie lub nie przekroczono puli środków przewidzianych na daną kategorię. Tym samym projekty otrzymają finansowanie.

Rywalizacja za to cały czas toczy się w grupie „inwestycyjnej”, gdzie zgłoszono pięć projektów. Pieniądze będą do podziału, bowiem projekty nie mogły przekraczać wartości 70 tys. zł. (Łu)

 

Projekty „miękkie” – rozstrzygnięte:

- Jaworze Gra! – cykl integracyjnych warsztatów i spotkań z grami planszowymi, figurkowymi oraz RPG

- Chcemy ratować! – szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z zakupem sprzętu szkoleniowego

- Jaworzański Festiwal Młodzieży – kontynuacja imprez organizowanych w poprzednich latach przez Młodzieżową Radę Gminy

- Budowanie i rozwijanie wsparcia edukacyjnego, rehabilitacyjnego i rekreacyjnego seniorów płci obojga zamieszkujących Gminę Jaworze – warsztaty dla grupy słuchaczy Jaworzańskiego Uniwersytetu III Wieku.

- V Podbeskidzki Zlot Miłośników Fantastyki „Funcon” – spotkania z fantastyką, gry, turnieje, warsztaty modelarskie i spotkania autorskie z pisarzami oraz osobistościami kultury

 

Projekty inwestycyjne – głosowanie trwa do 18 kwietnia:

- Słonecznie, ale bezpiecznie – wykonanie wiaty zacieniającej miejsce odpoczynku uczniów na boisku szkolnym przyległym do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu, wartość 75 tys. zł

- Nowoczesna Edukacja Przedszkolaka z monitorem interaktywnym – dwa urządzenia w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1, wartość 16 900 zł

- Modernizacja i doposażenie miejsca piknikowego oraz dostosowanie pomieszczenia socjalnego przez GKS Czarni Jaworze, wartość 57 160 zł

- Jestem bezpieczny na drodze – mobilne miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z pomocą dydaktyczną przy nauce przepisów ruchu drogowego i zasad poprawnego zachowania się uczestników ruchu na drodze, wartość 47 797,80 zł

- Bezpieczny i atrakcyjny ogród przedszkolny – zakup i montaż urządzenia ogrodowego „statku z panelem edukacyjnym” wraz z pracami towarzyszącymi na placu zabaw Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2, wartość 74 684,59 zł

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Zainteresowanie, jakim cieszy się budżet obywatelski – i to zarówno wśród zgłaszanych projektów, jak i głosujących – tylko potwierdza duże zaangażowanie naszych mieszkańców w życie społeczne. Liczne organizacje na terenie gminy czy też grupy obywateli, skupione wokół spraw im bliskich, to nasza codzienność. Ich działalność bardzo przyczynia się zarówno do podniesienia jakości życia w Jaworzu, jak i do integracji całej społeczności.

Po efektach pięciu edycji wyraźnie widać, że projekty właśnie te dwa zadania – poprawy stanu posiadania, jak i integracji mieszkańców wokół wspólnych spraw – doskonale łączą. Dlatego cieszę się, że po niepewnościach dwóch lat pandemii możemy wrócić do finansowania najciekawszych pomysłów na poprawę życia w naszej miejscowości.