Finiszuje rewitalizacja budynku „Trzydziestki” w centrum Jaworza. Swoje miejsce znajdują w nim również seniorzy, którzy uczestniczyć będą w zajęciach Klubu Seniora.

Klub funkcjonował będzie w Jaworzu w ramach Centrum Usług Społecznościowych, a więc specjalnego miejsca, w które przekształcony zostanie wyremontowany budynek „Trzydziestki”. Jego uczestnicy, a będą nimi seniorzy z gminy Jaworze, skorzystają z różnych ciekawych form spędzania wolnego czasu. Przewidziano dla nich spotkania z psychologiem, dietetykiem czy prawnikiem.

Klub zakłada także realizację zajęć informatycznych oraz szerokie spektrum aktywności o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym. Oferta obejmuje warsztaty z modelowania, malowania i rękodzielnictwa, warsztaty taneczne, muzyczno-wokalne, fotograficzne i filmowe, rozmaite gry i zabawy, czytelnictwo, kolekcjonerstwo, turnieje czy spotkania. Okazją do poprawy kondycji fizycznej będą m.in. zajęcia nordic walking, a do dodatkowej integracji osób starszych przyczynią się comiesięczne wyjścia do kina i teatru.

– Nasi seniorzy są aktywni i w taki właśnie sposób chcą spędzać czas w gronie swoich rówieśników – przyznaje wicewójt Anna Skotnicka-Nędzka. Dodaje, że dobrym tego przykładem jest Jaworzański Uniwersytet Trzeciego Wieku, który od lat z powodzeniem angażuje liczne grono seniorów. Spora grupa słuchaczy będzie zresztą zaangażowana w działalność nowego Klubu Seniora.

Inicjatywa z myślą o seniorach, istotnie zwiększająca dostępności i jakość usług społecznych, rozpoczęła się już przeprowadzonym naborem. W kwietniu Klub zostanie uruchomiony. Cały projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Jaworze jako beneficjenta. Klub funkcjonował będzie w swojej pierwszej edycji do 30 czerwca 2023 r.

W budynku przy ulicy Zdrojowej Klub Seniora nie będzie osamotniony. „Trzydziestka” tętnić będzie życiem także dlatego, że przeniesie się tu Ośrodek Promocji Gminy. Sam obiekt po rewitalizacji zachowa swój zabytkowy charakter, aktualnie trwają w nim prace przygotowawcze, które dotyczą zarówno wyposażenia poszczególnych pomieszczeń, jak i zagospodarowania terenu wokół. (MA)