Rządowe działania na rzecz rozwoju Polski to nie tylko wielkie inwestycje strategiczne, ale również wsparcie udzielane samorządom lokalnym. – Taki model działania pozwolił naszemu krajowi na duży krok w rozwoju. W naszych gminach i powiatach korzystne zmiany, jakie się dokonały w ostatnich latach, są szczególnie dobrze widoczne – mówi Jan Chrząszcz, od ośmiu lat wicewojewoda śląski.

Wicewojewoda Jan Chrząszcz podkreśla, że programów, które z poziomu centralnego wspierały lokalne społeczności, nie tylko samorządy, ale i instytucje oraz rodziny, w ostatnich latach było kilkadziesiąt. To nie tylko sztandarowe dla rządu Prawa i Sprawiedliwości programy społeczne, jak Rodzina 500 plus, ale i tarcze antykryzysowe dla przedsiębiorców. Do samorządów pomoc rządowa skierowana była przede wszystkim jako dofinansowanie do inicjatyw powstających na szczeblu lokalnym, mających służyć wszystkim mieszkańcom naszego terenu. Przykładami są tutaj Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Jan Chrząszcz,

I Wicewojewoda Śląski:

Działania rządu, którego reprezentantem w województwach są wojewodowie, nie obejmują jedynie wielkich przedsięwzięć, kluczowych dla rozwoju całego regionu, a nawet kraju. Jako przykład niech posłuży, że obok najważniejszych połączeń komunikacji drogowej, dróg ekspresowych i autostrad, większość z nas korzysta z dróg lokalnych, utrzymywanych i budowanych przez samorządy. Wojewoda z jednej strony wykonuje rządowe zadania w swoim regionie, z drugiej zaś przekazuje na poziom centralny lokalne oczekiwania mieszkańców co do zagospodarowania i rozwoju swoich regionów. Dzięki takiej współpracy mogły w ostatnich latach powstać nie tylko setki kilometrów najważniejszych arterii komunikacyjnych, ale również wiele dróg łączących poszczególne powiaty, gminy i dzielnice.

Taki model współpracy rządu i samorządów, który w ostatnich latach miałem okazję wypełniać z dużą satysfakcją dla naszego regionu, dotyczył wielu dziedzin codziennego życia. Oprócz najbardziej dostrzegalnych inwestycji drogowych, było to również np. wsparcie w sytuacjach kryzysowych, w podnoszeniu bezpieczeństwa, ratownictwa wszelkiego rodzaju, czy – już nie tak łatwo widoczna – pomoc społeczna. Tego rodzaju działań było bardzo wiele i cieszę się, że znacząco przyczyniły się zarówno do rozwoju naszego regionu, jak i dobrobytu oraz bezpieczeństwa jego mieszkańców.

 

W obliczu kryzysów

W latach 2015-2023 wicewojewoda Jan Chrząszcz uczestniczył w akcjach ratowniczych w ok. 70 wydarzeniach związanych z różnego rodzaju katastrofami: ulewnymi deszczami i powodziami, osuwiskami, roztopami, silnymi wiatrami, katastrofami budowlanymi, m.in. wybuchem gazu w Szczyrku w 2019 r. Do zadań wojewody należy nie tylko udział w sztabie kryzysowym i wsparcie administracyjne w koordynacji pracy ratowników. Jego działania obejmują również udzielanie pomocy dla osób dotkniętych kataklizmami.

– Południowa, w dużej mierze położona w górach, część województwa śląskiego szczególnie narażona jest na zagrożenia osuwiskowe. Znając te problemy nadzorowałem – ze strony administracji rządowej – prace związane z przeciwdziałaniem ruchom osuwiskowym i usuwaniem ich skutków – wyjaśnia Jan Chrząszcz.

 

Grunty dla działań publicznych

W latach 2019-2023 Wojewoda Śląski udzielił łącznie 94 zgód na dokonanie darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa. Jak wyjaśnia wicewojewoda Jan Chrząszcz, zdecydowana większość obejmowała grunty pod planowane inwestycje lokalnych samorządów, a więc budowę dróg, budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

Czasami odbywało się to w trybie interwencji, np. przekazanie na rzecz Gminy Wilkowice nieruchomości i części nieruchomości Skarbu Państwa pod budowę Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Największe projekty

Powiat Bielski, Zakup taboru do transportu na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, wartość 5 000 000,00 zł, dofinansowanie 4 000 000,00 zł,

Rozbudowa al. Armii Krajowej, wartość 8 000 000,00 zł, dofinansowanie 8 000 000,00 zł,

Rozbudowa ul. Łowieckiej, wartość 11 404 747,00 zł, dofinansowanie 5 702 373,00 zł,

Bielsko-Biała, Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139, wartość 71 000 000,00 zł, dofinansowanie 35 000 000,00 zł

Gmina Porąbka, Rozbiórka i budowa nowego mostu na Sole, wartość 44 000 000,00 zł, dofinansowanie 15 000 000,00 zł,

Budowa wodociągu z przyłączami w przysiółku Wielka Puszcza, wartość 6 715 151,00 zł, dofinansowanie 6 379 393,00 zł,

Gmina Wilamowice, Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum, wartość 12 500 000,00 zł, dofinansowanie 11 875 000,00 zł,

Budowa przedszkola w Pisarzowicach, wartość 12 000 000,00 zł, dofinansowanie 10 000 000,00 zł,

Gmina Wilkowice, Przebudowa ul. Prostej, wartość 12 500 000,00 zł, dofinansowanie 11 875 000,00 zł,

Przebudowa dróg w celu udostępnienia oraz poprawy bezpieczeństwa dojazdu/dojścia do Centrum Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, wartość 6 971 317,00 zł, dofinansowanie 6 971 317,00 zł,

Budowa przedszkola w Mesznej, wartość 8 013 440,00 zł, dofinansowanie 6 000 000,00 zł,

Gmina Kozy, Budowa przedszkola, wartość inwestycji: 12 000 000,00 zł, dofinansowanie 10 000 000,00 zł,

Gmina Jasienica, Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy – etap II, wartość 10 526 000,00 zł, dofinansowanie 10 000 000,00 zł,

Gmina Czechowice-Dziedzice, Rozwój infrastruktury drogowej, wartość 9 771 300,00 zł, dofinansowanie 9 282 735,00 zł,

Gmina Jaworze, Budowa parkingu wraz z przebudową ul. Wapienickiej i Zdrojowej oraz przebudową mostu, wartość 7 500 000,00 zł, dofinansowanie 6 750 000,00 zł,

Gmina Szczyrk, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzeziną, wartość 6 500 000,00 zł, dofinansowanie 6 175 000,00 zł,

Gmina Pszczyna, Rozbudowa dróg powiatowych w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską – etap I, wartość 12 000 000,00 zł, dofinansowanie 11 400 000,00 zł,

Budowa przedszkoli w sołectwach Czarków, Studzienice, wartość 12 000 000,00 zł, dofinansowanie 8 000 000,00 zł,

modernizacja basenu przy Powiatowym Zespole Szkół, wartość 7 400 000,00 zł, dofinansowanie 6 660 000,00 zł,

Gmina Kobiór, Budowa przedszkola, wartość 12 300 000,00 zł, dofinansowanie 10 455 000,00 zł,

Gmina Goczałkowice-Zdrój, Rozbudowa ul. Powstańców Śl. wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budową parkingu, wartość 7 519 200,00 zł, dofinansowanie 7 143 240,00 zł,

Gmina Pawłowice, Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wartość 6 894 000,00 zł, dofinansowanie 6 549 300,00 zł,

Gmina Suszec, Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce, wartość 6 953 000,00 zł, dofinansowanie 5 910 050,00 zł.

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024

dofinansowanie dla samorządów w najbliższych latach

Miasto Bielsko-Biała, Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej, wartość 45 549 700,00 zł, dofinansowanie 22 774 850,00 zł,

Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego, wartość 10 259 000,00 zł, dofinansowanie 5 129 500,00 zł,

Powiat Bielski, Rozbudowa drogi powiatowej Strumień-Jasienica, wartość 9 959 697,00 zł, dofinansowanie 5 477 833,35 zł,

Rozbudowa drogi powiatowej Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka – etap II, wartość 14 862 774,00 zł, dofinansowanie 8 174 525,70,

Gmina Jasienica, Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy – etap I, wartość 4 734 022,00 zł, dofinansowanie 169 125,00 zł,

Rozbudowa drogi w sołectwach Biery i Świętoszówka, wartość 8 209 630,00 zł, dofinansowanie 550 000,00 zł,

Gmina Kozy, Rozbudowa ul. Panienki, wartość 4 374 534,00 zł, dofinansowanie 1 000 000,00 zł,

Gmina Wilkowice, Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej, wartość 1 931 830,00 zł, dofinansowanie 1 545 464,00 zł

Powiat Pszczyński, Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach, wartość 3 773 000,00 zł, dofinansowanie 2 263 800,00 zł,

Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, Chopina, Batalionów Chłopskich w Pszczynie, wartość 3 235 350,00 zł, dofinansowanie 1 941 210,00 zł,

Gmina Pawłowice, Rozbudowa ul. Pieczarkowej, przebudowa odcinka ul. Polnej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej, wartość 10 594 800,00 zł, dofinansowanie 5 297 400,00 zł,

Gmina Pszczyna, Rozbudowa ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej, wartość 1 482 315,00 zł, dofinansowanie 1 037 620,50 zł,

Rozbudowa ul. Braci Jędrysików, wartość 633 830,00 zł, dofinansowanie 443 681,00 zł.

 

Bezpieczeństwo

Łączne dofinansowanie do zakupu wozów bojowych dla OSP w latach 2016-2023 wyniosło 31 216 958 zł:

- w powiecie bielskim – 26 samochodów

- w powiecie cieszyńskim – 29

- w powiecie pszczyńskim – 7

- w powiecie żywieckim – 34

Łącznie – 96

 

Łączne dofinansowania do zakupu wozów bojowych dla komend PSP w latach 2016-2023 wyniosło 33 731 811 zł:

- Bielsko-Biała – 14 samochodów

- Cieszyn – 10

- Pszczyna – 8

- Żywiec – 5

Łącznie – 37

 

Z budżetu Państwa dofinansowano budynek Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie kwotą 12 476 438 zł

 

Od 2016 r. dofinansowano zakup 23 karetek dla jednostek pogotowia ratunkowego:

- Bielsko-Biała i powiat bielski – 9 karetek

- powiat cieszyński – 6

- powiat żywiecki – 8

 

Domy Pomocy Społecznej

Na utrzymanie, wyposażenie i remonty DPS-ów w latach 2019-2023 wydano:

- w powiecie bielskim – 14 577 177,78 zł

- w powiecie pszczyńskim – 12 908 861,75 zł

 

W 2020 i 2023 r. z Funduszu Solidarnościowego przekazano na Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”:

- w mieście Bielsko-Biała – 2 307 060,00 zł

- w powiecie bielskim – 5 978 954,98 zł

- w powiecie pszczyńskim – 766 972,36 zł

 

W latach 2019-2023 z Funduszu Solidarnościowego przekazano na Rządowy program „Opieka wytchnieniowa”:

- w mieście Bielsko-Biała – 1 560 619,95 zł

- w powiecie bielskim – 3 390 509,52 zł

- w powiecie pszczyńskim – 761 969,20 zł