Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach także w tym roku przyzna „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi.
Kolejna edycja rozpoczętego już konkursu prowadzona jest w pięciu kategoriach – ekologiczna osobowość, ekogmina, inwestycja proekologiczna, programy i akcje na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej oraz najaktywniejsza gmina w walce ze smogiem i niską emisją. W zależności od kategorii laureatom wyłonionym przez kapitułę przyznane zostaną „Zielone czeki” o wartości od 10 do 25 tys. złotych, przewidziano ponadto wręczenie statuetek i dyplomów honorowych.
Co istotne, w konkursie mogą wziąć udział nie tylko osoby fizyczne, jak miało to miejsce dotychczas, ale również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. – W działaniach na rzecz ochrony środowiska w wielu przypadkach wyróżniają się już nie tylko pojedyncze osoby. Dlatego postanowiliśmy, że również takie działania w ramach nowych kategorii będziemy doceniać i nagradzać – wyjaśnia prezes Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zgłoszenia wraz z wnioskiem i uzasadnieniem należy składać w siedzibie katowickiego Funduszu przy ulicy Plebiscytowej 19 w terminie do końca marca. Laureaci ogłoszeni zostać mają 22 kwietnia.

(M)