Jan Borowski, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, został uznany za najlepszego dyrygenta XI Międzynarodowego Festiwalu ?Rybnicka Jesień Chóralna? im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

jan borowski INTJan Borowski prowadzi chór jednej z bielskich uczelni, jest również profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu, doktorem habilitowanym. Od wielu lat pracuje w samorządzie różnych szczebli, wielokrotnie był radnym powiatowym. Mieszka w Rudzicy w gminie Jasienica. (R)