Blisko 200 prac fotograficznych wpłynęło na drugą edycję Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Powiat bielski w obiektywie”.
Spośród tych zgodnych z konkursowym regulaminem jury dokonało niełatwego wyboru. Nie przyznano pierwszego miejsca, za to dwa drugie zajęli Katarzyna Majdak i Mirosław Frączek. Kolejne przypadło Aleksandrze Ciupak. Wyróżnienie Książnicy Beskidzkiej otrzymała fotografia zgłoszona przez Beatę Twardowską, a firmy Brugi praca autorstwa Dominiki Borgieł. Ponadto, redakcja miesięcznika „Mój Powiat” uhonorowała wyjątkowe zdjęcie Grzegorza Pastwy, przedstawiające zaciętą rywalizację w kolarstwie szosowym osób niepełnosprawnych.
W minionej odsłonie konkursu „Powiat bielski w obiektywie” pasjonaci fotografii nadsyłali zdjęcia, oddające uroki powiatu w dwóch kategoriach – sport i rekreacja oraz dziedzictwo kulturowe ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych. Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta bielski Andrzej Płonka. (RED)

Katarzyna Majdak INTNagrodzona praca Katarzyny Majdak.

Miroslaw Fraczek INTNagrodzona praca Mirosława Frączka.