Tematy wspólne i ważne dla całej gminy Kozy, ale także dotyczące poszczególnych jej obszarów, zostały poruszone na trzech spotkaniach mieszkańców z wójtem Jackiem Kalińskim.

– Kolejny już raz spotykamy się z mieszkańcami w Centrum, w Małych Kozach oraz Kozach Gajach. To były wartościowe spotkania, które pozwoliły jeszcze bardziej poznać problemy i oczekiwania naszych mieszkańców. Sporo przedstawionych sugestii okazało się cennych z punktu widzenia naszych samorządowych działań – mówi wójt gminy Kozy Jacek Kaliński.

Jednym z przewijających się tematów był ten dotyczący Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy podkreślali, że od momentu obsługiwania go przez zatrudnionych przez Urząd Gminy pracowników – bo takie rozwiązanie zostało wprowadzone przed rokiem również wobec licznych głosów kozian odnośnie funkcjonowania punktu – nie występują już problemy z odbiorem odpadów. – To dobry przykład, że głosy mieszkańców są dla nas ważne i staramy się je uwzględniać w zarządzaniu gminą – dodaje wójt.

Podczas październikowych spotkań pojawiła się propozycja, aby w okresie letnim pracę PSZOK wydłużyć o godzinę. – I takie rozwiązanie, które wydaje się rozsądne, weźmiemy pod uwagę – zapewnia Jacek Kaliński.

Mieszkańcy pytali także o budowę chodnika z centrum Kóz w kierunku na Gaje. – Nie jest to dla nas nowy temat, natomiast podkreślaliśmy w rozmowach to, że wiążące decyzje odnośnie realizacji tej inwestycji podejmuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jako samorząd jesteśmy w pełni zgodni z mieszkańcami, że to potrzebne dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu – podkreśla wójt Kaliński. Dodaje, że w zakresie infrastruktury drogowej, podobnie jak w przypadku innych działań leżących w gestii samorządu, niezmiennie uwzględniany będzie równomierny rozwój całej gminy.

W rozmowach z mieszkańcami wójtowi Jackowi Kalińskiemu towarzyszyli zastępca Marcin Lasek oraz przewodniczący Rady Gminy Miłosz Zelek. Uczestniczyli w nich także radni z danego rejonu gminy. (MA)