W trakcie rocznicowych uroczystości, zorganizowanych 6 lutego w Bielskim Centrum Kultury, ogłoszone zostało nazwisko osoby, która zdobyła prestiżowy tytuł „Związkowca Roku 2019”. Tytuł ten wraz z towarzyszącą mu statuetką „Beskidzkiego Górala” otrzymał Rafał Tyrała, przewodniczący „Solidarności” w bielskiej spółce Proseat oraz członek Zarządu Regionu Podbeskidzie, delegat na zjazd regionalny i krajowy naszego związku.
W akcie nadania tytułu zostało podkreślone, że Rafał Tyrała został „Związkowcem Roku” za niezłomną walkę o utrzymanie „Solidarności” na terenie spółki Proseat, za codzienną żmudną i efektywną pracę związkową wbrew przeciwnościom i szykanom, za stałą walkę o poprawę warunków pracy i płacy, a także za aktywność w działaniach Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oraz Klubu Społecznych Inspektorów Pracy.
Warto też przypomnieć działania Rafała Tyrały na Krajowym Zjeździe Delegatów w sprawie obniżenia 18-proc. stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Okolicznościowy dyplom oraz statuetkę „Beskidzkiego Górala” symbolizującego upór, pracowitość i skuteczność, Rafałowi Tyrale wręczyli wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz i szef Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz.
– Jest to dla mnie bardzo ważne wyróżnienie, bo oznacza, że naszą codzienną żmudną pracę związkową, jaką z całą pewnością jest wymagająca sporej determinacji i poświęcenia funkcja lidera związkowego, widzą i doceniają także osoby z zewnątrz, w tym związkowcy z innych komisji. To jest zarówno ukoronowanie mojej dotychczasowej, blisko 20-letniej działalności związkowej, jak też zachęta, by nadal trzymać poziom, by być maksymalnie aktywnym i skutecznym, wbrew trudnościom i różnorakim przeszkodom, na jakie natrafiamy w naszej pracy związkowej. Chcę też podkreślić, że jest to także wyróżnienie dla całej naszej organizacji związkowej, bo sam – bez wsparcia koleżanek i kolegów – niewiele bym wskórał w codziennej pracy związkowej, a zwłaszcza w trakcie sporów i negocjacji – powiedział po odebraniu tytułu Rafał Tyrała.
Przypomnijmy, że w poprzednich latach tytuł podbeskidzkiego Związkowca Roku otrzymali: Dariusz Dudek, Mirosław Kitowski, Wanda Stróżyk, Andrzej Biegun, Stanisław Skrzyp, Piotr Górny, Krzysztof Jaworski, Jarosław Klajman i Jacek Droździk.

(NSZZ)