Trwają wzmożone starania o to, by język wilamowski został włączony do grupy języków regionalnych. Na ten temat debatowała Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która w obecności przedstawicieli gminy Wilamowice przychylnie ustosunkowała się do podjętej inicjatywy.
O języku wilamowskim (?wymysiöeryś?) w ostatnich latach zrobiło się głośno. Starania, by kultywować pamięć o nim podjęło Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice ?Wilamowianie?, na czele z Tymoteuszem Królem i Justyną Majerską. Pozytywnie do pomysłu odniósł się samorząd gminy Wilamowice, osobiście zaangażował się nawet kardynał Stanisław Nycz, pochodzący z sąsiedniej Starej Wsi. ? Dbamy o to, by podtrzymać jeden z ważniejszych elementów naszej kultury dawnych czasów ? wyjaśnia burmistrz Marian Trela.
Od poprzedniego roku prowadzone są w Zespole Szkół w Wilamowicach zajęcia nauki tego wyjątkowego języka, wywodzącego się ze średniowiecznej odmiany języka wysokoniemieckiego. Uczestniczy w nich grupa 30 dzieci. Lekcje w całości finansuje samorząd. Jest natomiast spora szansa, by nauka języka wilamowskiego stała się powszechna, a przy tym oparta o środki z budżetu państwa. Stąd starania o przyznanie mu statusu języka regionalnego.
Temat ten podjęli na sierpniowym spotkaniu posłowie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wysłuchali m.in. wystąpienia dr. Tomasza Wicherkiewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przyznał, że takie działania mają uzasadnienie naukowe. ? Język wilamowski jest od ponad 800 lat używany na terytorium Polski. Różni się genetycznie i typologicznie od języka polskiego i nie jest jego dialektem. Nie jest też językiem migrantów ? stwierdził naukowiec.
W dyskusjach udział wzięła ośmioosobowa delegacja z gminy Wilamowice, na czele z wiceburmistrzem Stanisławem Gawlikiem oraz przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Nyczem. ? Wszelkie wątpliwości co do tego, czy język wilamowski zasługuje na to, by stać się językiem regionalnym, zostały rozwiane ? zauważa wiceburmistrz Gawlik.
Kiedy zabiegi wilamowskiej społeczności przyniosą ostateczny efekt? Z uwagi na zbliżające się zakończenie bieżącej kadencji Sejmu prawdopodobnie decyzję podejmą już posłowie następnej. Padła w każdym razie zapowiedź, że do Sejmu trafi wkrótce projekt nowelizacji ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych, który wprowadzałby język wilamowski jako język regionalny. Taki status w Polsce ma na razie tylko język kaszubski. (MAN)