Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zajęła najwyższe miejsce wśród najlepszych bibliotek powiatu bielskiego.

Jak co roku Biblioteka Śląska podsumowała pracę bibliotek publicznych w województwie śląskim. Oceny dokonuje pod względem zaangażowania placówki, przeliczając dane na zatrudniony personel i populacje miejscowości. Dzięki temu można porównywać wskaźniki z gmin różnej wielkości. Następnie sumuje wskaźniki liczby czytelników, udostępnień i zakupionych książek. Po raz 15. z rzędu najlepszą w tym zestawieniu wśród bibliotek powiatu bielskiego okazała się placówka w Bestwinie.

Jak wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, bibliotekarze wykazują dużą aktywność w promocji czytelnictwa wśród mieszkańców. Gromadzą nie tylko zróżnicowane zbiory książek, audiobooków czy czasopism, ale również organizują wiele różnych spotkań odwołujących się mniej lub bardziej do literatury, co przywiązuje czytelników do placówki. – Bibliotece udało się wypracować taki model angażowania się czytelników, że nawet w czasie pandemii i związanych z nią ograniczeń nie mogli obyć się bez placówki i w miarę możliwości licznie odwiedzali siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej – mówi Artur Beniowski. (Ł)