Radni Powiatu Bielskiego podsumowali inwestycje i modernizacje na drogach regionu w 2016 roku.
Ogółem na całość prac drogowych, w tym inwestycje i przygotowanie dokumentacji, wydano blisko 21 mln zł, z czego z budżetu powiatu pochodziło 10,7 mln zł, z dotacji gmin – 3 mln zł, zaś z funduszy unijnych i budżetu państwa – blisko 7,3 mln zł.
Dzięki pozyskaniu znacznych kwot ze źródeł zewnętrznych, tak funduszy unijnych, jak i dotacji z budżetu państwa (usuwanie skutków powodzi oraz programów poprawy dróg), mogło dojść do realizacji kilku ważnych inwestycji. W 2016 r. rozpoczęto dwuletnią przebudowę drogi przez Czaniec w gminie Porąbka do Roczyn na granicy powiatu bielskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruszową. Zostały także przebudowane dwa mosty na ul. Kościelnej w Bestwinie, a także droga Strumień – Jasienica w Landeku w gminie Jasienica oraz droga w Starej Wsi w gminie Wilamowice, gdzie wsparcie ze strony budżetu gminy pozwoliło na poszerzenie zakresu robót.
Poważnymi inwestycjami, które w znaczący sposób poprawiły przejazd, była przebudowa ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (etap pierwszy – drugi został zaplanowany na ten rok), a także przebudowa ciągu dróg w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej.
Ekipy remontowe naprawiły nawierzchnie na ul. św. Floriana w Bestwince, Kościelnej w Bestwinie, Krakowskiej w Pisarzowicach, Batalionów Chłopskich w Kaniowie, św. Wojciecha w Dankowicach, Granicznej w Ligocie, Strumieńskiej w Jasienicy, Komorowickiej w Mazańcowicach, w Grodźcu na drodze do Górek, na drogach Rudzica – Roztropice – Grodziec, Pierściec – Kowale – Wieszczęta oraz na ul. Słonecznej w Jaworzu. Łącznie w ten sposób naprawiono blisko 6 km bieżących dróg.
Wśród dróg przebudowanych przy udziale wsparcia finansowego gmin znalazły się drogi w Starej Wsi w gminie Wilamowice, Godziszce w gminie Buczkowice, Kobiernicach w gminie Porąbka, ul. Szkolna w Pisarzowicach w gminie Wilamowice, Drzymały i Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kaniowska, droga w Roztropicach w gminie Jasienica, ul. Fałata w Bystrej w gminie Wilkowice, a także wykonanie stanowisk postojowych przy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach. Przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi Strumień – Jasienica, został zmodernizowany odcinek tej trasy. Łącznie koszt robót wyniósł ponad 1,3 mln zł, dzięki czemu przebudowano 1,76 km dróg, w tym 1,65 km chodników.

(Łu)


starostaAndrzej Płonka,
starosta bielski:
– W minionym roku udało nam się wykonać wiele inwestycji drogowych właściwie we wszystkich częściach powiatu bielskiego. Dlatego zależało mi na tym, aby podsumować te działania, wyciągnąć wnioski, zastanowić się, w jakich kierunkach realizować te zadania w kolejnych latach. Gdy na początku wieku jako powiat przejmowaliśmy drogi, zdecydowana większość z nich była w opłakanym stanie. Dziś najgorsze mamy już za sobą. W drogownictwie nigdy nie można powiedzieć, że nie ma nic więcej do roboty, przy tak wielkim i stale narastającym ruchu zawsze będą pojawiać się nowe wyzwania. Warto sobie jednak przypomnieć, jak te drogi wyglądały jeszcze kilka lat temu, jakie stwarzały zagrożenie dla kierowców i ich samochodów. Ale prawdziwa widoczna rewolucja w tej dziedzinie objęła pieszych użytkowników, którzy korzystają dziś z licznych chodników. Pamiętajmy, że to o tyle ważne, że drogi powiatowe, łączące ze sobą różne miejscowości, należą do najbardziej ruchliwych.
Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że byliśmy koordynatorami większości inwestycji, ale niejedynymi ich sprawcami. Do wielu z tych modernizacyjnych działań w ogóle by nie doszło, gdyby nie wsparcie samorządów gminnych. To doskonały przykład tego, jak ważna jest współpraca i ile pożytku może przynieść lokalnym społecznościom. Wielokrotnie jednym z elementów uzyskania funduszy zewnętrznych na modernizację dróg był właśnie warunek współpracy starostwa z samorządami gminnymi, który spełnialiśmy. Dziękuję wszystkim gminom, że z takim zrozumieniem i zaangażowaniem włączały się w te projekty.
Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą następne dobre wiadomości co do finansowania inwestycji na drogach regionu. To już wiadomo – dzięki wsparciu ze źródeł zewnętrznych, ale i funduszy starostwa i gmin, przystępujemy do gruntownej modernizacji naszego powiatowego odcinka dawnej międzynarodowej trasy z Bielska do Cieszyna. Bez tych zewnętrznych źródeł finansowania modernizację byłoby ciężko przeprowadzić naszymi lokalnymi siłami.