Kolejny intensywny rok działalności ma za sobą Stowarzyszenie Aktywnych Polaków, które przeprowadziło szereg ważnych i ciekawych inicjatyw społecznych w regionie.
Przed ponad trzema laty kilkuosobowa grupa z Bielska-Białej rozpoczęła wspólne działania na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”. Wówczas nikt nie zakładał, że aktywność ta nabierze tak dużego rozmachu. W społeczne przedsięwzięcia zaangażowały się bowiem osoby mające własne rodziny i ciężko pracujące na ich utrzymanie. Mimo niewielkiego doświadczenia organizatorów już pierwsze akcje okazały się sukcesem, wzbudzając duże zainteresowanie w swoich środowiskach. Społecznicy pomagali dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz dysfunkcyjnych, doprowadzając do wpisania w stały kalendarz imprez akcji „Pożegnanie lata”. – Postanowiliśmy oderwać dzieciaki od szarej rzeczywistości. Te dzieci, które zazwyczaj nie wyjeżdżały nigdzie na wakacje z rodzicami dzięki tej akcji mogły pochwalić się później w szkole, że jednak gdzieś pojechały i spędziły fajnie wolny czas – tłumaczą inicjatorzy.
Udane projekty stały się przyczynkiem do rozwoju grupy, która poprzez utworzenie stowarzyszenia uzyskała moc prawną. Wraz z systematycznym dołączaniem kolejnych osób przyjęto nazwę Stowarzyszenie Aktywnych Polaków, które funkcjonuje oficjalnie od 30 stycznia 2015 roku. Prezesem i wiceprezesem organizacji zostali odpowiednio Paweł Kluska oraz Michał Guzdek, wieloletni przyjaciele, ludzie ze wspólnymi pasjami, potrafiący swoim nastawieniem i dobrym słowem zmotywować do działania najbardziej do tego niechętne osoby. – Nasi członkowie wywodzą się z różnych środowisk i mają często odmienne światopoglądy. Ale mimo tego tworzymy fantastyczny zespół, który nastawiony jest na rozwój i działanie na rzecz społeczeństwa i ojczyzny – tłumaczy prezes Kluska.

SAP 2
Miniony rok przyniósł bogatą aktywność SAP. Z inicjatywy Stowarzyszenia odbyła się wycieczka do Górek Wielkich, gdzie została przyswojona historia Zofii Kossak, stanicy Kamińskiego, przeprowadzono również wykłady historyczne na temat Śląska Cieszyńskiego. Przed współorganizowanymi w Bielsku-Białej Marszem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Rocznicą Powstania Warszawskiego, SAP zaprosiło bielszczan do akcji krwiodawstwa. Istotnym przedsięwzięciem była organizacja II Memoriału Henryka Flame – spływu kajakowego rzeką Wisłą z Czechowic-Dziedzic do Krakowa na cześć jednego z najpopularniejszych Żołnierzy Wyklętych, działających w okolicach Bielska-Białej. Nad tą imprezą patronat objął prezydent RP Andrzej Duda. SAP pomagało również w zbiórce żywności na terenie Bielska i okolic dla żołnierzy, którzy walczyli za wolność kraju, a po wojnie pozostali za wschodnią granicą.
Dla dzieci, prócz „Pożegnania lata” nad Jeziorem Żywieckim, zaplanowano z kolei wiosenną przygodę w strefie gier. – Wydarzenie to pozwoliło pokazać dzieciakom, że dobra zabawa to nie tylko spędzanie czasu przed komputerem, laptopem, czy telefonem, ale też przy wciągających grach planszowych, które potrafią pobudzić pamięć, logikę i inne zdolności wygaszane często przez najnowsze technologie – mówią członkowie SAP. Ponadto, zaangażowanie bielskich aktywistów okazało się nieodzowne w akcji mikołajkowej dla dzieci.
Rok bieżący zapowiada się dla Stowarzyszenia Aktywnych Polaków równie pracowicie. Po raz pierwszy bielska organizacja, dzięki współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej, czyni starania o dotacje z funduszy publicznych. Wszystkie dotychczasowe akcje były realizowane głównie z dobrej woli sponsorów i partnerów. – Pragniemy działać z jeszcze większym rozmachem, bo pomysłów mamy sporo. Intensywniej i skuteczniej będziemy mogli pokazywać się w środowisku zwłaszcza, gdy do naszej grupy przyłączą się kolejne osoby, do czego gorąco zachęcamy – zauważa Paweł Kluska.
Bliżej z działalnością Stowarzyszenia Aktywnych Polaków można zapoznać się na Facebooku pod adresem: fb.com/aktywni.polacy.

(RED)


SAP 1